Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Lélekmentés Mészáros János Elek szolgálata által

Lélekmentés Mészáros János Elek szolgálata által

Különleges élményben volt része a Németi református templomot teljesen megtöltő gyülekezetnek vasárnap, a presbiter Mészáros János Elek koncertjén.  Igazi értékek, Istenről hitvallástevő szavak és szívhez szóló énekek, nem megfeledkezve a magyar identitásról, mindenféle közhelyek nélkül – pár szóban talán így jellemezhetnénk az estét.

A Világíts TV egy éves születésnapján mintegy nyolcszáz ember ünnepelt, nemcsak Szatmárnémetiből, hanem a környező falvakból is sokan érkeztek. Rácz Ervin a műsor szerkesztője köszöntőbeszédében abbéli reményét fejezte ki, hogy az igazi Csillag miatt telt meg a templom, hiszen Jézus mindenütt jelen van, ahol az Ő nevében gyűlnek össze és ez az alkalom is csak Róla szól! Kovács Sándor esperes igeolvasása és imádsága bátorított az istentisztelet elején. A Higyed Gyöngyi által vezetett kórusok, a Szatmári Református Egyházmegye lelkipásztorkórusa és a Szatmárnémeti Református Gimnázium gyermekkórusa, valamint Rédai Ádám és Higyed János Bence fiatal művészek adták meg a zenei alaphangot.

Tavaly tavasszal egy igazi magyar huszár utolsó élő leszármazottjaként bukkant fel a képernyőkön és színpadon Mászáros János Elek, aki őszinteségével nyűgözte le a Csillag születik zsűrijét és a közönség abszolút magáénak, szívéhez közelállónak tekintette minden produkcióját. Az alcsúti presbiter, mindenféle sztárallűrt hanyagolva, a maga egy fából faragott nemes egyszerűségével, sugárzó egészséges magyar identitásával lépett a Németi református templom úrasztala elé. Mit keres egy presbiter a kereskedelmi televízió tehetségkutatójában? Szolgál, értéket visz és Isten igéjét hirdeti egy olyan helyen, ahol nem ez a megszokott, de szükség van rá, – tisztázta rögtön az elején a művész. Amúgy civil életben még mindig változatlan, egyszerű mezőgazdászként tevékenykedik, és a Székesfehérvári Földhivatalnál dolgozik, egyedül a hétvégéi lettek pörgősebbek. Templomokban szívesen lép fel, annál is inkább, mert ott a lélek elcsendesedik, alázatosabb lesz és kinyílik a szíve az énekek által hordozott üzenetekre.

Egy rózsaszál szebben beszél, Hazám hazám te mindenem, Kell még egy szó és sorolhatnánk tovább azokat a dalokat, amelyek elkápráztatták a hallgatóságot. Szeressük szülőföldünket, hiszen nekünk itt van dolgunk, nem véletlenül teremtett ide a mi Istenünk, szólt a bátorító üzenet, hirdetve ugyanakkor azt, hogy együvé tartozunk és így együtt szép Magyarország, gyönyörűbb, mint a nagyvilág. Nekünk is megvannak a magunk harcai, hála Istennek nem kell kardot fogni a hazáért, de mi a mindennapokban kell harcoljunk identitásunkat erősítve a hazáért, megőrizve a ránk bízott értékeket. Ugyanakkor fontosnak tartotta elmondani az előadó azt is, hogy közeledjenek az emberek Istenhez, mert Ő úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogyha valaki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Nem szívességet teszünk Istennek, amikor templomba megyünk, hanem nekünk van nagyon nagy szükségünk rá. Hitvallástétel volt ez a javából, ahol egészségesen volt jelen az istenhit és a magyarságtudat.

Sipos Miklós házigazda lelkipásztor mondott köszönetet a percekig tartó vastaps után és megerősítette a református presbitert abban, hogy bátran végezze tovább ezt az áldásos szolgálatot. Szem nem maradt szárazon, igazi lélekmentés volt!

Szóljon hozzá