Kezdőlap / Református hírek / Fejlődik a református egyházkerület

Fejlődik a református egyházkerület

Fejlődik a református egyházkerület

Forrás: Erdon

Nagyvárad – Péntek délelőtt a váradi Illyés Gyula Könyvesboltban sajtótájékoztatót tartott Csűry István királyhágómelléki református püspök és Forró László főjegyző. Több jó hírt is bejelentettek.

Csűry István királyhágómelléki református püspök arra hívta fel a figyelmet: április végén zárul annak a HU-RO-s, vagyis a magyar-román határon átnyúló európai uniós programnak a Királyhágómelléki Református Egyházkerületet érintő fejezete, mely egyrészt a közösség-, illetve kistérségfejlesztésről, másrészt pedig a szakemberképzésnek a folytatásáról szól. (Mint ismeretes, tizenöt olyan egyházi szervezetet gyűjtöttek össze, melynek képviselői komolyan gondolják a kisrégiónak, illetve a KREK területén folyó munkának a fejlesztését). Ugyanakkor az egyházkerület egy nemzetközi cigánymissziós projektet is elkezdett, mely három helyszínen zajlik. Az első rendezvénynek Nagyvárad biztosított helyszínt, a hétvégén Debrecenben folytatódik a sorozat, majd Budapesten zárul. „Azért vagyok nagyon boldog, mert egyre-másra keresnek bennünket külföldről is érdeklődő újságírók, hogy milyen eredményeket fogunk tudni felmutatni. Erre azt tudom mondani: elég nagy sikernek könyvelem el azt, hogy az Európai Unió romaügyi szakemberei jönnek nagyszerű előadásokat tartani”, hangsúlyozta az egyházfő.

Csűry István azt is bejelentette: megoldódott a több éve húzódó gencsi ügy, ugyanis az ottani gyülekezet megfogadva a KREK vezetőinek bátorítását és tanácsát, meghívta lelkipásztori szolgálatra Gáll Sándor érszakácsi lelkészt. Az érintett már el is foglalta helyét, Szomor Attilát pedig áthelyezték segédlelkésznek a nagybánya-újvárosi parókiára. Úgy tünik tehát, hogy az úgynevezett két tábor a megbékélés útját kereste és ez sikerült is nekik. Változás történt az érsemjéni gyülekezetnél is: Fülöp János tiszteletes elfogadta a püspök kinevezését és Érszakácsiba távozott a megüresedett helyre. Így a semjéni reformátusoknak lehetőségük nyílt arra, hogy új lelkipásztort válasszanak maguknak, illetve hívjanak a településre.

Készülnek a népszámlálásra

A püspök jelezte: a KREK tudatosan készül a közelgő népszámlálásra, ugyanis nem közömbös számára, hogy hányan vagyunk a Partiumban, Erdélyben, illetve az országban. Többek közt azért sem, mert Romániában százalékban fejezik ki a kisebbségi arányt, így a felekezethez való tartozást is, melyet aztán a különböző pályázati kiírásoknál számon kérnek. Az egyházfő ezért arra kéri az atyafiakat: vállalják identitásukat, vagyis magyarságukat, keresztyén és református  voltukat. Megitélésében ennek következményei is vannak, abban az értelemben, hogy mindenki számára világossá kell váljon: nem leírható, hanem erősődő kisebbség vagyunk. „Reménységünk van arra, hogy a népszámlálás adatai alapján elkezdhetünk majd egy olyanfajta projektet, mely a családok megerősítéséről, a fiatalok itthon maradásáról és nem utolsó sorban a megszületendő gyermekek életkörülményeinek javításáról szól”, tette hozzá.

Szintén jó hírnek számít, hogy sikerül egy új alegységgel, azaz egy óvodával bővíteni a szatmárnémeti Református Gimnáziumot, mely a tizenharmadik a sorban. Alulról építkezve máshol is igyekeznek új óvodákat létesíteni, így még másik két-három tanintézményt szeretnének az ősszel beindítani.

Felújított könyvesbolt

Forró László főjegyző arra hívta fel a figyelmet: a felújított Illyés Gyula Református könyvesboltban nem csupán olvasnivalót lehet vásárolni, hanem rusztikus magyar ruhákat, különböző népművészeti alkotásokat is. A kinálatot folyamatosan bővítik, a húsvétra és a ballagásra is készülnek. A falakat ugyanakkor Ujvárossy László képzőművésznek, a Partiumi Keresztény Egyetem oktatójának és diákjainak az alkotásai díszítik.

Ciucur Losonczi Antonius

 

Szóljon hozzá