Kezdőlap / imahét 2016 / Evangeliz ci s imah t lesz Szamosdobon

Evangeliz ci s imah t lesz Szamosdobon

Evangeliz ci s imah t lesz Szamosdobon 2016. IMG_9050m rcius 7. s 13.-a k z tt. H tk znapokon az istentiszteleti alkalmak d lut n 19 rakor kezd dnek.

M rcius 7- n szolg l, Balvinszki S ndor k rh zlelk sz, 8.- n Kiss J zsef lelkip sztor Szatm rp lfalv r l, 9.- n Kiss Szabolcs lelkip sztor Ap b l, 10.- n M sz ros Mih ly Imm nuel lelkip sztor rszentkir lyr l, 11.- n M di Attila lelkip sztor Krasznamih lyfalv r l. 12.- n Tolnai J nos lelkip sztor Pat h z r l. M rcius 13.- n, vas rnap. az rvacsor val egybek t tt istentiszteleten szolg l M sz ros Mih ly helybeli lelkip sztor.

Az istentiszteleteken, a gy lekezet, a gyermekek, ifjak s a n sz vets g, nek szolg latokkal s versekkel, dics tik Istent! Mindenkit, szeretettel h vnak s v rnak az istentiszteleti alkalmakra!

Az imah t alapig je: “Ti pedig v lasztott nemzets g, kir lyi paps g, szent nemzet, megtart sra val n p vagytok, hogy hirdess tek Annak hatalmas dolgait, a ki a s t ts gb l az csod latos vil goss g ra h vott el titeket;” (1 P t. 2,9)

Szóljon hozzá