Kezdőlap / Református hírek / Észak-keleti Református Találkozó Tokajban – Csűry István Püspök záróprédikációja

Észak-keleti Református Találkozó Tokajban – Csűry István Püspök záróprédikációja

Forrás: Tirek.hu és Haranszó
„Ma ezért vagyunk boldogok, hogy együtt imádkozhatunk, együtt hallhatjuk áldott igéd szavát Atyánk.” – a találkozóra írt imádságban többek között ezekkel a szavakkal kértek áldást a tokaji gimnázium sportcsarnokában tartott záróistentiszteletre, ami július 3-án délelőtt 10 órától kezdődött.
Az igeszolgálatot Csűry István királyhágómelléki püspök végezte a Bírák 13,8-13 alapján, aminek kapcsán először az isteni kegyelem és irgalom továbbadasának fontosságáról és időszerűségéről szólt: „Eljött az ideje annak, hogy öntudatos református emberként akár észak-keleten, az anyaországban, vagy bárhol, a református ember azzal az önbizalommal éljen, hogy Isten őt is szereti és nagyon sok feladatot, gyönyörű szolgálatot bízott rá.” A püspök igehirdetésében a terméketlen és a meddő állapotú élethelyzetekről szólt, melynek tanulsága csak egy lehet: nem hagyható ki Isten az életünkből. Rámutatott arra, hogy a terméketlen élethelyzetek és sorsok csakis az Istennel való találkozás után válhatnak élővé és termővé. A találkozó kapcsán elmondta: „Jó az atyafiaknak együtt lenni és jó ennek a reformátusságnak felismernie most, hogy feladata van:” elmondani mindazoknak, akik keresik az életükre a megoldást, hogy a számtalan fájdalomból van szabadulás és gyógyulás. Csűry István igehirdetése végén kihangsúlyozta, hogy a keresztyén ember nem élhet hitvallás nélkül, mert nem teheti meg, hogy ne beszélne az Istenről, aki a legnyomorultabb helyzetben is segíteni.
Az igehirdetést követően Dr. Börzsönyi József zempléni esperes köszönetmondása következett, melyben mindenekelőtt a mindenható Istennek adott hálát, aki egybegyűjtötte a találkozó résztvevőit, hogy hol az ének, hol a muzsika, hol pedig a beszéd nyelvén építse a lelkünket. A köszönetmondást Kis Gergely Márton tokaji lelkipásztor folytatta, immár tételesen is felsorolva azokat, akik kiemelten segítették a rendezvény létrejöttét.
Ábrám Tibor az egyházkerület főgondnoka zárszavát a következő három fogalom köré csoportosította: egység, kétség és többség. A Magyar Reformátusok Egységéről, mint működő és tartalommal teli egységről szólt, mely tapasztalható gyülekezeti, intézményi szinten, de méltó példája volt az elmúlt három nap is. Ábrám Tibor a kétséghez kapcsolódóan elmondta: „jó nekünk minden kétséget kizáró módon tudni azt, hogy Jézus Krisztus az élet Ura, a mi Urunk is.” Az igehirdetésre visszautalva a többségről, mint a lelkünkben hitbelileg megfogant valóságról szólt, hazatérve a számszerűségtől függetlenül átélhetjük, hogy Jézus Krisztussal többségben vagyunk. „Isten áldja meg a Kárpát-medencei Református Egységet!” – ezekkel a szavakkal zárta gondolatait a főgondnok.
A záróistentiszteleten, mely a Himnusz eléneklésével ért véget, közreműködött a kassai reformátusok kórusa és a Jerikó fúvósegyüttes.
Az Észak-keleti Reformátusok Találkozójának rendezvénysorozatát a három nap alatt körülbelül 2000 ember látogatta meg, akiknek mintegy 50 órát volt lehetőségük együtt tölteni, ez alatt 70 önkéntes segítő szolgált, hogy minden résztvevő jól érezhesse magát. (Tirek.hu)
Rácsok András

Szóljon hozzá