Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Esperesi p sztori zenet kar csonyra
[*~ alt *]

Esperesi p sztori zenet kar csonyra

Nagyon furcsa s igen k l nleges a kar csonyi t rt net, mert olyan emberekr l ad h rad st, akikr l senki sem gondolta volna, hogy ppen ket v lasztja ki az Isten arra, hogy els tan bizonys gtev i legyenek J zus sz let s nek. Az “Asr dics s ge” a p sztoroknak jelenik meg els k nt, bizony tva, hogy a menny dics s ge a legegyszer bb embernek is megjelenhet, “s t azokat v lasztotta ki az Isten, akik a vil g szem ben bolondok, hogy megsz gyen tse a b lcseket s azokat v lasztotta ki az Isten, akik a vil g szem ben er telenek, hogy megsz gyen tse az er seket…akik a vil g szem ben nem el kel k, s t len zettek” (1. Kor. 1,27-28)

Ezen a kar csonyon is szembes t Isten azzal az b n nkkel, amelyet a k s rt m g apr magk nt hintett el sz vedben, ami m ra m r feln veked sz r t visk nt meg l mindent, elhitetve veled, hogy te senkinek sem kellesz, nem vagy fontos senkinek. Valami hasonl rz s t lt tte be p sztorok sz v t is. Lehetett az eg sz r mai birodalomra kiterjed n psz ml l s, h bor vagy b ke vel k eddig sem s ezut n sem foglalkozik senki. Ilyen el zm nyeket s gondolatokat k vet en t rt nik meg az, amire senki nem sz m tott, legkev sb a p sztorok, hogy Isten a “nem el kel knek”, s t a len zetteknek jelenti meg els k nt Fia sz let s t. A hossz ideje kijelent st n lk l z n phez angyalait k ldi nagy f nyess gben s dics ss gben, hogy elmondj k az elbukott embernek, hogy megsz letett a Szabad t . Az angyali h rad st k vet en a nagy dics s gb l s ragyog sb l semmi nem maradt csak az elmondott r mh r, “amely az eg sz n p r me”, a tied is. Az r mh r nem m s, minthogy Istennek fontos vagy. Lehet sop nkodni, t tlenkedni, t prengeni, hogy mit is hozhat ez a kar csony, mit l lehet ez m s, mint a t bbi vagy elindulhatunk a templomba, hogy l ssuk “hogyan is t rt nt mindaz, amir l zent n k nk az Asr” /Mt. 2,15/. A p sztorok let ben ez az elindul s, a sz let s hely re val meg rkez s s a J zussal val tal lkoz s lett a hit k gy m lcse. F lretett k minden v lt vagy val s probl m jukat, legy zt k bizonytalans gukat, hogy k senkinek sem fontosak, vel k senki nem t r dik s megtal lt k M ri t, J zsefet s a j szolban fekv kisgyermeket, azt, akir l az angyalok besz ltek. A p sztorok let ben az elindul s volt az a d nt pillanat, amikor mindent f lret ve elindultak s meg is rkeztek arra a helyre, ahol J zus volt s megtal lt k azt, akit kerestek. Akkor van igazi kar csonyod, ha megtal ltad azt, akit kerest l s nem csak egy gyermek, hanem az Asr Krisztus, a te Megv lt d. Aki pedig a Krisztussal tal lkozott, az nem teheti, hogy ne mondja el azt, amit l tott s hallott. /Ap Csel. 4,20/

ldott kar csonyi nnepet adjon Isten mindny junknak.

a szatm ri-, nagyk rolyi s nagyb nyai egyh zmegye nev ben

Gell n S ndor,

A Nagyb nyai Reform tus Egyh zmegye esperese, avas jv ros lelkip sztor

Szóljon hozzá