Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Erd di stand a “Meg jul son”
[*~ alt *]

Erd di stand a “Meg jul son”

Megy nk b v lk dik reform torok, reform ci rt sokat tev kenyked t rt nelmi szem lyis gek, helys gek eml keivel. Azonban minden t lz s n lk l elmondhat , hogy Erd d mindezek k z l a legfontosabb. A “Meg jul s – Egy tt az egyh zmegye” nev programban, szeptember 2- n, az j k zpontban egy stand ll majd a j r kel k rendelkez s re, hogy jobban megismerj k a “magyar reform ci b lcs j t.”

Mint sokak ltal ismeretes, a B kk-aljai v rosk ban tartott k K rp t-medence els magyar reform ci i zsinat t 1545-ben. Ennek eml k t a kicsi gy lekezet vr l vre rzi s polja. Tavasszal a Kop csi Istv n Egyh zt rt neti Vet lked t t bb mint sz z fiatallal, sszel pedig a Dr gffy-b lt szervezi meg.

A t rt nelmi Szam r v rmegye teh t nagy szerepet j tszott abban, hogy a reform ci elterjedjen a magyars g k r ben. Dr gffy G sp r f r, aki id n kereken 501 ve sz letett, 1545 szeptember re h vja ssze K rp t-medence els zsinat t, ami meghat rozta a k rny k reform ci j t.
M g Luther 95 t telben hat rozta meg a reform ci l nyeg t, addig az erd di zsinaton 12 pontban llap totta meg ezt 29 lelk sz, k zt k Kop csi Istv n, Batizi Andr s s Thordai Demeter. rdekes m don, m g az rvacsoratanban s a gy n shoz val viszonyul sban m sk nt gondolkodtak, de ebb l is l tszik, hogy a reform ci folyamatos volt, s az erd di zsinat is r sze volt ennek a folyamatnak, amit k vetett t bbek k z tt v ri is 1554-ben.
Az els erd di zsinat cikkei c mszavakban:

A KERESZTY N HITVALL S CIKKEI, melyeket Erd d n a magyarorsz gi egyh zak lelkip sztorai az 1545-dik v szeptember 20-dik napj n sszeirtak.
” A Szenth roms gr l.
” Isten fi r l, az egyetlen k zbenj r r l.
” A b n s embernek Isten el tti megigazul s r l.
” Mi s min legyen a megigazit hit..
” A j cselekedeteket h ny s min okokb l kell mivelni.
” K t szents g, a kereszts g s urvacsora s azoknak kiszolg ltat sa s eredm nyei.
” A meghalt szentekr l, a kiket j tetteik k vet s vel, hivat suk s szeretet k becs l s vel, nem pedig seg ly l hiv ssal kell tisztelni.
” A kereszty n szabads g fokozatai.
” A h rmas gy n sr l vagy b nvall sr l s mi rt kell a f lbegy n st az egyh zban fenntartani? H rom okb l: 1. a tudom ny, 2. a vigasz, s 3. a felment s v gett.
” Az egyh z fej r l, a ki a Krisztus nem pedig a p sp k k sorrendi ut ds ga.
” Mi rt t voztunk el a p sp k k sorrendi ut ds g t l? Isten parancs b l.
” Egyet rt s az gostai hitvall ssal.

Szóljon hozzá