Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Emlékezés és Megújulás erdeje – Felhívás

Emlékezés és Megújulás erdeje – Felhívás

Nagytiszteletű lelkipásztor úr, tisztelt presbitérium!

 Ki ne ismerné Luther Márton híres mondását: „Ha tudnám is, hogy holnap elpusztul a világ, még akkor is ültetnék egy almafát.”

Kálvin János pedig a következőt fogalmazza meg: ,,A teremtett világ – Isten dicsőségének színpada – a teremtett világ – Isten művészi alkotása, amit csak csodálattal és tiszetlettel illő szemlélni.”

A Reformáció emlékévének 500. évfordulója alkalmából a múltra emlékezve, ugyanakkor a jövő számára mi is ültessünk fát, és így hozzuk létre az ,,Emlékezés és Megújulás erdejét”. Az 500 hársfából álló erdő hivatott jelképezni azt, hogy a reformáció termékeny talajra talált hazánkban is, mélyen meggyökerezett, és nap mint nap  emlékeztet a hit gyümölcseire.

 Ültessük el tehát együtt az ,,élet fáját”, hogy legyen ez az erdő a MI hitünk tanuságtétele is!

A Reformáció emlékévének 500. évfordulóján  szeretnénk lehetőséget adni mindenkinek egy-egy hársfa csemete elültetéséhez az ,,Emlékezés és Megújulás erdejében”.

Azokat a gyülekezeteket, intézményeket, civil szervezeteket, és nem utolsó sorban kedves hiveinket, akik élni szeretnének a faültetés és emlékerdő létrehozásának a lehetőségével, 100 lejjel járulhatnak hozzá a csemeték felvásárlásához és azoknak 2017. augusztus 17.-én  elültetéséhez. Az adományozók személyre szabott emléktáblát helyezhetnek el a megvásárolt facsemetéken.

Amennyiben pedig bármilyen összeggel támogatni szeretnék az erdő megvalósitását, kérjük, hogy legkésőbb 2017. augusztus  1.-ig jelezzék szándékukat az alábbi elérhetőségen:

 Szatmári Református Egyházmegye:

E-mail cím: esperesihivatalszatmar@gmail.com

Honlap: http://refszatmar.eu

Szeretettel várunk adományokat a következő folyószámlára is :

RO 86 OTPV 280000383726 RO 01                        (OTP Bank, Satu-Mare)

Király Lajos,                                Dr. Puskás Csaba,                       Békéssy Erzsébet

   esperes                                          főgondnok                                     Környezetvédelmi

                                                                                                                              Ügynökség Igazgatója

Szóljon hozzá