Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Eml kez s s Meg jul s erdeje – Felh v s
[*~ alt *]

Eml kez s s Meg jul s erdeje – Felh v s

Nagytisztelet lelkip sztor r, tisztelt presbit rium!

Ki ne ismern Luther M rton h res mond s t: “Ha tudn m is, hogy holnap elpusztul a vil g, m g akkor is ltetn k egy almaf t.”

K lvin J nos pedig a k vetkez t fogalmazza meg: ,,A teremtett vil g – Isten dics s g nek sz npada – a teremtett vil g – Isten m v szi alkot sa, amit csak csod lattal s tiszetlettel ill szeml lni.”

A Reform ci eml k v nek 500. vfordul ja alkalm b l a m ltra eml kezve, ugyanakkor a j v sz m ra mi is ltess nk f t, s gy hozzuk l tre az ,,Eml kez s s Meg jul s erdej t”. Az 500 h rsf b l ll erd hivatott jelk pezni azt, hogy a reform ci term keny talajra tal lt haz nkban is, m lyen meggy kerezett, s nap mint nap eml keztet a hit gy m lcseire.

ltess k el teh t egy tt az ,, let f j t”, hogy legyen ez az erd a MI hit nk tanus gt tele is!

A Reform ci eml k v nek 500. vfordul j n szeretn nk lehet s get adni mindenkinek egy-egy h rsfa csemete el ltet s hez az ,,Eml kez s s Meg jul s erdej ben”.

Azokat a gy lekezeteket, int zm nyeket, civil szervezeteket, s nem utols sorban kedves hiveinket, akik lni szeretn nek a fa ltet s s eml kerd l trehoz s nak a lehet s g vel, 100 lejjel j rulhatnak hozz a csemet k felv s rl s hoz s azoknak 2017. augusztus 17.- n el ltet s hez. Az adom nyoz k szem lyre szabott eml kt bl t helyezhetnek el a megv s rolt facsemet ken.

Amennyiben pedig b rmilyen sszeggel t mogatni szeretn k az erd megval sit s t, k rj k, hogy legk s bb 2017. augusztus 1.-ig jelezz k sz nd kukat az al bbi el rhet s gen:

Szatm ri Reform tus Egyh zmegye:

E-mail c m: esperesihivatalszatmar@gmail.com

Honlap: http://refszatmar.eu

Szeretettel v runk adom nyokat a k vetkez foly sz ml ra is :

RO 86 OTPV 280000383726 RO 01 (OTP Bank, Satu-Mare)

Kir ly Lajos, Dr. Pusk s Csaba, B k ssy Erzs bet

esperes f gondnok K rnyezetv delmi

gyn ks g Igazgat ja

Szóljon hozzá