Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Meg jul s – Reform ci – Egy tt az egyh zmegye
[*~ alt *]

Meg jul s – Reform ci – Egy tt az egyh zmegye

A reform ci nem m s, mint igehirdet s. Az igehirdet s pedig nem szor that a templom falain bel lre. Nincs k tf le let: egy az Isten hajl k n bel l, m sik pedig az tudt n k v l. A reform torok tsz z vvel ezel tt fedezt k fel jra, hogy az embernek a mindennapokban van sz ks ge az r mh rre, Isten kegyelm re.

Szatm r s k rny ke ezen az ton igencsak az len j rt. Az akkori reform toroknak s f uraknak k sz nhet en t bb helysz nen is zsinatokat szerveztek, melyek meghat roz rug iv v ltak a 16. sz zadi magyar egyh zreform ci nak.

A Szatm ri Reform tus Egyh zmegye t l azon, hogy m lt k pen szeretne eml kezni reform toraira, a l nyegre, azaz Istenre szeretne mutatni akkor, amikor MEGAsJUL S – Egy tt az egyh zmegye c mmel programsorozatot szervez, k z ss gben Istennel s egym ssal.

Szeptember 1- n s 2- n, p nteken s szombaton, t bb helysz nen is a reform ci ra sszpontos tanak. Luther M rtont, a reform tort egyszer megk rdezt k: mit tenne, ha holnap elj nne a vil gv ge? V lasza: ltetn k egy f t- Ennek marg j ra 500 f t ltetnek Vet sen. Ezen k v l p nteken fot p ly zat eredm nyhirdet s re s ki ll t s ra ker l sor. Szatm rn metiben az egyik reform tus voda alapk v t teszik le, a reform ci val kapcsolatos ki ll t s a Szatm rn meti Reform tus Gimn ziumban lesz, este pedig a Szatm rn meti szaki Sz nh zban egy el ad st tekinthetnek meg a jelenlev k.

Az esem nyd sabb nap szombaton, azaz 2- n lesz. R tegspecifikus szervez d sben, d lel tt 10 r t l a N meti templomban a fiatalok, a L ncos templomban a n sz vets gek, a K lvin h zban a presbiterek, a Reform tus Gimn ziumban pedig a gyermekek gy lnek ssze. D lut n eml kjelet avatnak a K lvin t ren, majd d lut n 3 r ra egy tt vonulnak fel a v ros k zpontj ba, ahol rvacsorai k z ss gben, szabadt ri istentiszteleten adhatnak h l t Istennek az elm lt tsz z v rt. Ig t hirdet majd Cs ry Istv n p sp k, szolg l t bb esperes s lelkip sztor. Standokon, bemutat anyagokon kereszt l ismerkedhetnek meg k l nb z egyh zk zs gekkel, egyh zi szervezetekkel. nnepi m soron k sz nt sek, t nc, szavalat s nek is elhangzik. M sz ros J nos Elek s a Bolyki Brothers koncertje teszi fel a pontot az i-re, vagyis a habot a tort ra, ha m r vfordul t, sz let snapot nnepelnek. Mindenkit szeretettel v rnak az esem nyekre, nemcsak reform tusokat, hanem m s felekezethez tartoz kat is, mert j egy tt, egy k z ss gben lenni Istennel s egym ssal. Ez adhat rem nyt a meg jul sra, melyre mindenkinek sz ks ge van.

Szóljon hozzá