Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Eml kez s, egy ttn z s nagypeleskeiekkel s erd diekkel

Eml kez s, egy ttn z s nagypeleskeiekkel s erd diekkel

Az Erd di Pet fi K r, a Nagypeleskei G r gkatolikus Egyh zk zs g s az Erd di Reform tus Egyh zk zs g k z s kezdem nyez s re kumenikus vecserny t s Pet fi megeml kez st tartottak a k lt hal l nak 168. vfordul j n, Nagypelesk n. Az tlet Erd d n sz letett meg, m g a febru rban megtartott kumenikus alkalmon.

A magyar nyelv pol sa, a tiszta s sz p magyar besz d ir nti ig ny fel breszt se, a k lt szet ir nti rz k brentart sa s a magyar kult ra sz ps geinek megismer se c lj b l gy ltek ssze el bb a g r g katolikus templomban, azt k vet en pedig a templom melletti s torban.

Vas rnap d lut n 17 rakor ifj. Pallai B la g r g katolikus par kus k sz nt tte a sz p sz mban megjelenteket, majd R cz Ervin erd di reform tus lelkip sztor a 121. zsolt r alapj n hirdette Isten Ig j t. “Szemeimet a hegyekre emelem, honnan j n az n seg ts gem? Az n seg ts gem az Asrt l van, aki teremtette az eget s a f ldet-” A igehirdet s lelki l t sunk megjav t s t t zte ki c lul. Lecs ggesztett, sz gyenteljes tekintet helyett r l t sunk, bel t sunk, megl t sunk legyen az let dolgaira! – biztatott egy ttn z sre a pr dik tor.

A h zigazda par kus ezt k vet en besz lt a nagypeleskei templomr l s az ikonoszt zr l. K sz nt tte azt a S lyi Erzs betet, aki val sz n leg a legjobbam r lt a tal lkoz nak, hiszen Nagypelesk n nevelkedett, jelenleg Erd d n l.

Az nneps g a templom melletti s torban folytat dott. El sz r az erd di Huber Asztrid szavalta el Pet fi S ndor: Egy gondolat b nt engemet c m vers t, majd a nagypeleskei Andr D niel a k lt nek azt a vers t adta el , amit Nagypelesk n rt: Amott az a hegy. B res Erika tan rn felk sz t s ben a nagypeleskei fiatalok n pt ncoltak, majd a nemzeti im ds g el nekl se ut n szeretetvend gs gre ker lt a sor.

A k lt eml ke, s mindenekel tt Isten, akire egy ttn ztek, sszek t tte az erd dieket s a nagypeleskeiket, az kumenikus k z ss get, r mai katolikusokkal, g r g katolikusokkal s reform tusokkal.

Szóljon hozzá