Kezdőlap / csillagpont / Csod latos Csillagpont, szatm ri szolg lattev kkel

Csod latos Csillagpont, szatm ri szolg lattev kkel

B tran kijelenthet : a Magyar Reform tus Egyh z egyik legprofibb, legc lszer bb, leg ldottabb- rendezv nye a Csillagpont Ifj s gi Tal lkoz , melyet nyolcadik alkalommal szerveztek meg, s amelyen most el sz r, szervezett form ban, jelenvoltak a szatm riak is.

Lehet a fiatalok nyelv n besz lni, s k pedig k pesek erre, minden tov bbi n lk l, figyelni. – bizonyosodott meg elm lt h ten Debrecenben, a B sz rm nyi ti Campusban, ahol k zel 5000 fiatal egy tt m ly lt el a hitben s rtette meg, mi is a reform ci .

Tettre k sz szatm riak

A B zz Band is fell pet a Dics t sz npadon

A Szatm ri Reform tus Egyh zmegye ifj s g nak k pviselet ben egy tven f s busszal indultak a k lvinista R ma fel . Ezek k z l az ombodiak voltak a legt bben, ami nem csoda, hiszen az egyh zmegye legsz mottev bb ifj s ga ott van. k a Csillagponton amellett, hogy igyekeztek min l t bb programon r szt venni, kit n en szurkoltak s meg is nyert k tal lkoz focikup j t.

A n metis s l ncosi fiatalokb l ll csapat a L thatatlan sz nh zzal gazdag totta a tal lkoz programd mpingj t. F rads got nem ismerve, kitart an szolg ltak, bevezetve a delikvenseket az – s Asjsz vets g rejtelmeibe. Siker lt megmozgatni az rzelmeket, rengeteg pozit v visszajelz st kaptak.

Az egyh zmegye dics t csapata, a B zz Band is m lyv zbe ker lt az ltal, hogy profi zenekarok k z tt mutathatta meg Istent l kapott tehets g t. V ltozatos st lus nekekkel s lelki zenettel t pl lt k a jelenlev ket. Az nk ntesek k z tt is voltak szatm riak.

Egy bk nt tizenhat orsz gb l rkeztek a tal lkoz ra, melyb l az erd lyiek s partiumiak k zel annyian jelentek meg, mint az anyaorsz giak, s hallhatt k az lelki zenet z nt.

Partiumi f el ad tan tott “rep lni”

Mike P l f el ad s Zsadon Zsuzsa f koordin tor

Az istentiszteletek s el ad sok hihetetlen l maiak voltak. Fiatalosak, rthet ek, profik, tele illusztr ci val s zenettel. A Csillagpont f el ad ja Mike P l kir lyh g mell ki, partiumi, a mienk volt. S ami k l n sen h l val t ltheti el az ittenieket: egyedi, mag val ragad , igei el ad sok hangz dtak el. Valaki csettintve ezt mondta: na v gre, nek nk reform tusoknak is megvan a P l Ferink.

Vetk zz, lt zz, rep lj! – sz lt az zenet, term szetesen lelki rtelemben. Ehhez az kell, hogy mindenki az Atya szerint k sz tse lete “m kos bejglij t”, nem pedig a saj t feje ut n, mert abb l semmi j nem s lhet ki. Az den kert meztelens g t, k pmutat s-mentess g t lhetj k meg Istennel, aki rt nk ldozatot hozva lt ztet fel, s t sz rnyakat ad. Aty nk mindig r l annak, amikor mer nk lmodni, k rni, amink nincs, keresni, amire sz ks g nk van. Isten r kk val s gosan sz rnyalni tan tja a f ldh z ragadt embert. Akik az Asrban b znak, erej k meg jul, sz rnyra kapnak, mint a sasok – ez Isten reform ci ja. J zus Krisztus, aki let t adta rt nk, vissza lel minket az atyai h zba, s nek nk is sz rnyakat ad, hogy azokkal m sokat szolg ljunk. – sz lt a tiszta, rthet , fiatalos, tettre h v zenet.

Szóljon hozzá