Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Elfogadt k a M sodik Helv t Hitvall s j magyar ford t s t – nnepi Zsinat Debrecenben
[*~ alt *]

Elfogadt k a M sodik Helv t Hitvall s j magyar ford t s t – nnepi Zsinat Debrecenben

A M sodik Helv t Hitvall s elfogad s nak s egyh za megalakul s nak 450., valamint a reform ci 500. vfordul j t nnepelte az a reform tus sereg, amely r szt vett a rendk v li zsinaton s az rvacsorai k z ss gben, a k lvinista R m ban, Debrecenben.

A Magyar Reform tus Egyh z nnepi zsinat n, 2017. j nius 24- n der J nos k zt rsas gi eln k tisztelte meg jelenl t vel az alkalmat, ahol a p sp k k k z tt Cs ry Istv n kir lyh g mell ki f p sztor is jelen volt, de egyh zmegy nket is k pviselt k zsinati tagokk nt: Kir ly Lajos esperes, valamint Pusk s Csaba f gondnok. Rajtuk kiv l a szatm ri n sz vets g is jelen volt sz p sz mban.

A zsinatot Fekete K roly a h zigazda tisz nt li egyh zker let p sp ke nyitotta meg, majd Bog rdi Szab Istv n a Magyarorsz gi Reform tus Egyh z zsinat nak eln ke, dunamell ki p sp k vezette le. der J nos k zt rsas gi eln k k sz nt j ben a Biblia ford t s nak jelent s g t emelte ki, mely a magyar nyelv haszn lat ban s a nemzettudat er s t s ben kiemelked szerepet t lt tt be. Az anyanyelv, a zsolt rok, a magyars gtudat a kult r nkba iv dott, a k z s let nkbe p lt, de a legnagyobb j a reform tus magyar ember – mondta a k zt rsas gi eln k.

K sz nt besz det mondott Martin Engels a N metorsz gi Reform tus Sz vets g moder tora s Papp L szl Debrecen Megyei Jog V ros polg rmestere. A Magyar Reform tus Egyh z 2009. m jus 22- n elfogadott alkotm nya alapj n a Magyar Reform tus Egyh zhoz csatlakozhatnak a K rp t-medenc n k v li reform tus k z ss gek is, gy p lt be, ez alkalommal, a hat rokon t vel zsinati k z ss ghez a Kanadai Magyar Reform tus Egyh zak Sz vets ge s a Luxemburgi Magyar Protest ns Egyes let.

Tov bbi k sz nt k s el terjeszt sek ut n Buzog ny Dezs , a Kolozsv ri Protest ns Teol giai Int zet professzora, a M sodik Helv t Hitvall s ford t ja, aki a k zelm ltban t bb zben tartott el ad st Erd d n s Szatm rn metiben is, a 450 vvel ezel tt elfogadott hitvall s t rt net r l s jelent s g r l besz lt. “Aki a Szent r st olvassa, Isten kegyelm b l h v lehet, de reform tus nem. Ahhoz, hogy reform tusok is legy nk, sz ks g van a Szent r s tan t s nak rendszerbe szedett sszefoglal s ra, a hitvall sra, mely nem csup n tank nyv, hanem Isten igazs gaira vez rl kalauz” – hangs lyozta az el ad . A zsinat tagjai k sz netet mondtak a M sodik Helv t Hitvall s ford t j nak, Buzog ny Dezs professzornak, s lektor nak, Bog rdi Szab Istv n dunamell ki p sp knek, valamint a ford t s ellen rz s vel megb zott bizotts gnak az ldozatos munk j rt. Egyhang lag elfogadt k, hogy a M sodik Helv t Hitvall s tdolgozott sz vege a Magyar Reform tus Egyh z egys gesen haszn lt hitvall sa legyen.

Sz net ut n, a n pes gy lekezet rvacsorai k z ss gben tett bizonys got arr l, hogy az egyh znak J zus a feje s a fundamentuma. Asjabb olyan alkalom volt ez a reform ci v ros ban, amely er t adhat minden jelenlev nek indentit sa megtart s ban, hite h tk znapokon val meg l s ben megvallva: “Krisztus j v , egy tt k vetj k t.”

Szóljon hozzá