Kezdőlap / Református hírek / Egyházzenei honlap született

Egyházzenei honlap született

Forrás: Harangszó

„A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.” Kol 3,16
Áldás, békesség az olvasónak! Fontos-e nekünk az egyházzene? Milyen zenét szeretünk, milyet hallgatunk és milyet tanítunk? Ismerjük-e értékeinket, szeretnénk-e az istentiszteleteket szebbé, jobbá tenni, megtanulni, hogyan építsük be az egyházzene gyöngyszemeit szolgálatainkba, megfelelő kórusanyagot tanítani ünnepi alkalmakra, szeretnénk-e tájékozódni az egyházkerület vagy az anyaország egyházzenei programjairól? Ha igen, akkor mindehhez szeretnénk most segítséget nyújtani egyházzenei honlapunkkal.
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KRE) egyházzenei honlapjának szükségessége az öt éve indult Kántorképző Tanfolyam munkálatai során fogalmazódott meg. Az egyházkerületben zajló egyházzenei reform munkálataiban, a Magyar Református Énekeskönyv bevezetésének folyamatában, a kántorok képzésének munkájában nélkülözhetetlen egy olyan szakmai adatbázis, mely segíti a kántorok, egyházzenészek munkáját, tájékoztat az egyházkerületben zajló zenei eseményekről, ugyanakkor fontos szerepe van a kapcsolattartásban. Nemcsak az egyes egyházmegyék, hanem Erdély és a határon túli magyar egyházak zenei eseményeibe is szeretnénk betekintést nyújtani.
A mögöttünk lévő húsz esztendő egyházzenei eseményei fontos mérföldkövei voltak a ma már folyamatosan működő nyári Kántorképző Tanfolyamnak, az őszi kántorkonferenciák megszervezésének. Minderről az Egyházzene-Eseménynaptár rovatban olvashatunk bővebben. A kántorok munkájához bőséges kottatárat kínálunk az Oktatás rovatban. A szakmai képzés igénye elengedhetetlen, amely nemcsak a gyülekezetek, lelkipásztorok, hanem a kántorok részéről is évről-évre nagyobb hangsúllyal jelentkezik. A Kántorképzés rovatban a képző adattárát találjuk. A Képgalériában az elmúlt öt év kántorképzőiről, konferenciáiról találunk képes beszámolót. A Kapcsolat rovatot az egyházkerület kántorainak címlistájával szeretnénk kiegészíteni.
A KRE-ben a 2010-es esztendőben zajlott tisztújítások eredményeképpen 2011 januárjában megalakult az Egyházkerületi Zenei Bizottság, melynek tagjai a kilenc egyházmegye zenei eseményeinek ötletgazdái, szervezői, felügyelői és szakmai irányítói. Bízunk benne, hogy a bizottság tagjai között felelősségteljes munkatársi kapcsolat épül ki, mely reményeink szerint egy új kezdet is lesz a kántorok szakmai megbecsülésének erősítésében, a kántorok és lelkipásztorok jó munkatársi kapcsolatának kialakításában. Mindezeken túl a legfontosabb az istentiszteletek zenei részének szebbé, jobbá, minőségivé tétele, mely vasárnapról-vasárnapra segít a híveknek nemcsak szívvel és szájjal, hanem értelmesen dicsérni az Istent. A Címlapon a Zenei Bizottság munkája valamint a kilenc egyházmegyében szervezett zenei események krónikája követhető nyomon. A Fórum lehetőséget nyújt majd a kántoroknak a beszélgetésre, szakmai kérdések megvitatására.
Kísérje Isten áldása a most induló honlapot (www.krefegyhazzene.ro), segítse az egyházzenében tevékenykedők munkáját, fűzze szorosabbá a munkatársi kapcsolatokat, legyen szócsöve a megoldásra váró feladatoknak és nyújtson segítő kezet mindazoknak, akik igénybe veszik. Köszönetet szeretnék mondani Rácz Lóránd Márton zenetanárnak, a Zilah-Belvárosi Református Egyházközség kántorának, aki szakértelemmel, elkötelezettséggel több hónapi munkával dolgozott a honlap szerkesztésén, Isten adjon áldott magvetést és gazdag aratást.
Orosz Otília Valéria egyházkerületi zenei előadó

Szóljon hozzá