Kezdőlap / Lelkészértekezlet / Egyh zunk j v k p r l rtekeztek Nagyv radon, az orsz gos lelk sz rtekezleten
[*~ alt *]

Egyh zunk j v k p r l rtekeztek Nagyv radon, az orsz gos lelk sz rtekezleten

Nagyv radon a L r ntffy Zsuzsanna Reform tus Egyh zi K zpontban zajlik az Orsz gos Lelk sz rtekezlet (RORL SZ). T bb mint sz z lelkip sztor vett r szt a k tnapos rendezv ny els felvon s n, amikor egyh zunk j v k p r l besz lgettek az erd lyi s kir lyh g mell ki lelkip sztorok.

Somfalvi Edit volt t rterebesi lelkip sztorn az Orsz gos Lelk sz rtekezlet aleln ke regisztr lta az rkez ket szerd n d lut n 14 r t l, majd 16 rakor Veres-Kov cs Attila Nagyv rad-olaszi lelk sz hirdette Isten szav t M t evang liuma 6. r sz nek 25-t l 27-ig terjed versei alapj n: “Az rt azt mondom n ktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti ltetek fel l, mit egyetek s mit igyatok; sem a ti testetek fel l, mibe lt zk djetek. Avagy nem t bb- az let hogynem az eledel, s a test hogynem az lt zet? Tekintsetek az gi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem cs rbe nem takarnak; s a ti mennyei Aty tok eltartja azokat. Nem sokkal k l nbek vagytok- azokn l? Kicsoda pedig az k z letek, a ki aggodalmaskod s val megn velheti termet t egy araszszal?”

S gor G za lelk sz rtekezleti eln k k sz nt szavak ut n t is adta a sz t az el ad knak, akik r viden, t m ren s vel sen tartottak el ad st a felk rt t m ban: J v k p nk egyh zunkr l. Fazakas Csaba a Temesv ri Reform tus Egyh zmegye esperese, az Esperesek Koll gium nak vezet je a sz rv nyr l besz lt hitelesen, felvetve a rom nok k z tti misszi k rd s t is mondv n: ha m r a vegyes h zass gok ellen nem tudunk tenni semmit, legal bb rt k tegy nk. Makkai P ter rkosi reform tus lelk sz a diak niai szempontb l k zel tette meg a j v k rd s t, szint n gyakorlati m don besz lve p ld ul a h tr nyos helyzet ek akad lyainak mentes t s r l. Papp B ni cserealji lelk sz az igehirdet s hat konys g r l, korszer s g r l sz lt. Somfalvi Edit a katekizmusr l, m g S g r rp d a Kolozsv ri Protest ns Teol giai Int zet ifj s gi lelk sze az fiatalok k z tti misszi r l besz lt. Tudjuk, hogy mindenre J zus a v lasz, de mi a k rd s? – hangzott a frapp ns meg llap t s. Ahhoz, hogy j eredm nyeket l ssunk ezeken a ter leteken, komolyan kellene venni, s t t mogatni k ne az ifj s gi munk sok szolg lat t.

A rendk v l rdekes s sz nvonalas t mafelvet sek ut n f rumbesz lget s k vetkezett, ahol mindenki hozz sz lhatott, s t k rdezhetett is.

Cs t rt k n folyat dik a RORL SZ Dietrich Bonhoeffer: Etika k nyve magyar ford t s nak bemutat j val (Dr Wilken Ween s dr. Visky S. B la el ad s ban), s tov bbi aktu lis gyek megt rgyal s val. Asrvacsorai k z ss ggel z rul az egy ttl t, mely ism t bebizony totta: SZ KS G VAN LELK SZ RTEKEZLETRE, S A LELKIP SZTOROK RDEKV DELM RE!

Szóljon hozzá