Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Egyházkerületi közgyűlés Nagykároly Kálvin-Központjában

Egyházkerületi közgyűlés Nagykároly Kálvin-Központjában

Nagykároly-Kertváros új református templomában tartotta ünnepi közgyűlését a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, melyen a nyolcból öt Szatmár megyéhez kötődő lelkipásztort is felszenteltek és a díjazottak között is több szatmári volt.

Nagyszerű érzés volt átlépni mindenkinek a károlyi Kálvin-Központ küszöbét, a nagyszerűen, igényesen megtervezett és kivitelezett, modern, praktikus templom új illata járta át a szíveket. Szombaton délelőtt a közgyűlést megnyitó istentiszteleten Csűry István királyhágómelléki püspök hirdette Isten Igéjét a Timóteushoz írott második levél 1. részének 6. és 7 verse alapján: „Ezért emlékeztetlek téged, hogy éleszd fel magadban Isten kegyelmi ajándékának tüzét, amely kézrátételem által van benned. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” Fontos odafigyelni a hagyományokra, de csupán csak a múlt örökségéből nem élünk meg, értékeket kell teremtsünk és azokat kell védjük! – bátorította az felszentelendő lelkipásztorokat a püspök. A félelem mindig visszahúz, de az erő, a szeretet és a józanság kiűzi azt.

Az igehirdetést követően Tolnay István nagykárolyi esperes, házigazda lelkipásztor köszöntötte a Nagytiszteletű Közgyűlést. Istennek hálát adva elmondta, hogy a gyülekezetben az építkezés után a lelki építkezés következik, melyhez még több erő szükséges.

Forró László egyházkerületi főjegyző állt az úrasztala elé és szólította a felszentelendő lelkipásztorokat (zárójelben a szatmári kötődés): Bátori Judit, Bíró Botond (Németi gyülekezetből indult), Csűrös Róbert Gyula (Szilágyszérben szolgál), Dohi Vilhelm Arnold (Láncosból indult, jelenleg a Németi gyülekezet segédlelkésze), Kállai Benedek, Szász Zoltán, Szászné Karikás Orsolya (Sándorhomokról indult) és Tarr Csaba (Ákosról indult). Térden állva fogadták az áldást Csűry István püspöktől, Király Lajos szatmári-, Bogdán Szabolcs szilágysomlyói-, Dénes István bihari-, és Tolnay István nagykárolyi esperestől.

Évenként kiosztja az egyházkerület az M. Nagy Ottó és a Pro Ecclesia díjakat. Vinczéné Pálfi Judit, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület missziói előadó tanácsosa először a vallástanároknak járó M. Nagy Ottó díjat osztotta ki, melyet Győrbíró Csilla laudációjával ellátva Székely Tünde, a Szatmárnémeti Református Gimnázium vallástanára kapott.

A Pro Ecclesia díjakat Csűry István püspök és Bara Lajos főgondnok adta át először a németországi „Interkulturelle Nachbarschaftsnetzwerk Meerbeck” Alapítványon belül a „Netzwerk 55plus! Meerbeck” fiókszervezetnek. A gyülekezetek közül két egyházközség kapott elismerést: a Nagyzerindi Református Egyházközség (Aradi Református Egyházmegye) és a Nagykároly-kertvárosi Református Egyházközség (Nagykárolyi Református Egyházmegye). Érdekesség, mondhatnánk, a dolog pikantériája, hogy Dénes József a Nagykároly-kertvárosi gyülekezet első választott lelkésze, Tolnay István pedig a mostani, mindketten jelenlegi gyülekezetük képviseletében vehették át a megtisztelő díjat.

Pakulár István tasnádi lelkipásztor ezután átadta a Kölcsey Ferenc születését igazoló eredeti anyakönyvi iratot Emődi András egyházkerületi levéltárosnak, Fazakas Csaba temesvári lelkipásztor pedig röviden bemutatta a Temesvári Forradalom 30. Évfordulójára kiadott: Szolid Temesvári Hitvalló Nyilatkozat című iratot, melyet Dr. Békefy Lajos Ph. D szerzett. A közgyűlés több aktuális kérdés megvitatása közben határozottan kiállt amellett a bibliai igazság mellett, hogy házasság férfi és nő között köttetik.

Szóljon hozzá