Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Egy n – k z ss g – megmarad s – Imah tz r Szamosk r don
[*~ alt *]

Egy n – k z ss g – megmarad s – Imah tz r Szamosk r don

prilis 28- n, a Szamosk r di Reform tus Egyh zk zs g imahet nek z r istentisztelet n megh vott vend gk nt vett r szt G l Gy ngyi, magyartan r, a LiterArt Magyartan rok Egyes lete eln ke, f tanfel gyel -helyettes, B ndi Johanna, az szaki Sz nh z Harag Gy rgy T rsulat nak m v sze s Elek Gy rgy publicista.

Erdei rva Istv n lelkip sztor igehirdet s ben az egys g rt l sz vekr l besz lt. Egys g ott van, ahol van egys ges akarat, ahol egys gben tudunk dolgozni. De mindig fel kell tenni a k rd st: kell-e az egys g? Akarunk-e egys gben lni? Akarunk-e ldozatot v llalni az rt, hogy megval suljon az egys g? A k rd sekre egyszer a v lasz: egys get csak az Asrj zus Krisztus tud teremteni. az, aki megtudja teremteni a b kess get, megtudja hozni a j h rt, eltudja hozni a szabadul st.

G l Gy ngyi, Egy n -k z ss g – megmarad s c mmel tartott el ad st. Besz d ben kifejtette: ,,annak ellen re, hogy m g sosem j rtam K rodon, sosem voltam ebben a templomban, sosem tal lkoztam ezzel a gy lekezettel, m gis gy gondolom, t bb k z s tal lkoz si pontunk is van: valamennyien magyarok, reform tusok vagyunk, valamennyien egy k z ss g tagjai, egy nek, de egy nagyobb k z ss gnek a tagjai is, akik egy tt osztozunk a kisebbs gi sorsban. Mivel magyartan r vagyok a foglalkoz somat s egyben hivat somat illet en, az irodalmi m vek olvas sa s rtelmez se alkalm val, gyakran van alkalmam olyan fogalmakon elgondolkodni, mint sz let s, csal d, nevel d s, nevel s, feln tt v l s, szem lyis gform l s, nmegval s t s, hovatartoz s, nemzet, alkot s, bar ts g, szerelem, k zd s, csal d s, b tors g, megtorpan s, j s g, gonoszs g, h s g, h tlens g, lom, val s g, regs g, elm l s, hal l. (-) s m ris megvan egy emberi let t, melynek k l nb z szakaszain, egy-egy meghat roz pillanatban meg llunk, s sz mvet st k sz t nk: ki is vagyok n, hova tartozom, merre tartok?!Az identit s p t s napjainkban nemcsak nemzeti (orsz gos) szinten folyik, hanem a helyi k z ss gek szintj n is. A helyi kult r b l mer tenek, amikor a helyi nnepeket s r tusokat, vagy a helyi gazd lkod s jellemz it, s az arra alapozott t pl lkoz si kult r t emelik a k z ss g szimbolikus megjelen t j v . Ma azt l tjuk a globaliz ci folyamat ban, hogy egyre fontosabb v lik a lok lis hagyom ny, a helyi kult ra r gz t se s meg rz se. A c l most ink bb a helyi k z ss g rz s s -teremt s, az rzelmi nevel s, az letmin s g emel se. Rem lem, ez a k z ss g is anyanyelv nek, hagyom nyainak, vall s nak saj tos helyi kult r j nak pol s val a nemzeti kult ra s identit s rz s k zege. Ehhez k v nok a k z ss g minden tagj nak er t, kitart st s hitet!

Elek Gy rgy l rai s kon pr b lta kieg sz teni a G l Gy ngyi ltal elmondottakat. ,,M veld a csod t, ne magyar zd…” – rja Nagy L szl a Hegyi besz d c m vers ben. A mondat parancsol m dban hangzik el a Hegyi besz dben. Els hall sra megd bben nk. Hogyan m velhet nk csod t, amit eddig csak egyetlen ember tehetett a f ld n, aki betegeket gy gy tott, halottakat t masztott fel? Ha jobban belegondolunk, r d bben nk arra, hogy itt m s csod r l van sz . Csod t m vel a k m ves, amikor h zat p t, az cs, amikor azt befedi, az asztalos, amikor azt befedi, s csod t m vel mindenki a maga hely n. T rt nnek mindezek akkor, amikor k zben a vel nk szemben ll vil ggal is meg kell k zden nk. Csod t m vel az, aki Isten tekintet t megpr b lja r vil g tani azokra, akik Isten h ta m g tt lnek. Ehhez viszont n lk l zhetetlen a hit. Hinni abban, hogy a legegyszer bb ember is k pes csod kat tenni, ha nem f l a sorst l, ha k pes szemben zni a sorssal. V gyakr l, lmokr l, rz sekr l besz l mindenki a maga m dj n, de a csoda csak akkor k vetkezik be, ha egy tt m veli azt a csal d, a nemzet, az egyh z”.

G l Gy ngyi bemutatta Elek Gy rgy: Aki nekem vir got lmodott c m k tet t, melyb l B ndi Johanna olvasott fel r szleteket.

Szóljon hozzá