Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Ébredésért, áldásért könyörögtek

Ébredésért, áldásért könyörögtek

Elek György

Tegnap Kárpát–medencei imanapot tartottak a szatmárnémeti Szamos–negyedi református templomban. Az imanap idei programját a kárpátaljai nőszövetség állította össze.

Mivel 2004–ben kudarcba fulladt a kettős állampolgárság megadásáért kiírt magyarországi népszavazás, 2006 decemberének első vasárnapjától kezdve, évente megrendezik a Kárpát-medencében azt az imanapot, amely az összmagyarság lelki, hitbéli megújulását szolgálja — hangsúlyozta Bogya Kis Mária, a Szatmár–Szamos negyedi Református Egyházközség lelkipásztora, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület elnöke. Az imanap programját minden évben más egyházkerület nőszövetsége állítja össze, ebben az évben a Kárpátaljai Református Egyházkerület Nőszövetségét érte ez a megtiszteltetés.

A kárpátaljaiak üzenete

Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke üzenetében kiemelte, hogy a Kárpát–medencei imanap egy nagy közösséget, a református magyarságot mozgósítja, buzdítja, hívogatja az imádkozásra. Nőszövetségi aktív tagok tartják fontosnak, vállalnak áldozatot, szolgálatot az imanap szervezésében. Nem csoda, hiszen a keresztyén édesanyák élete, imádkozó élet. Imádkoznak gyermekeikért, mielőtt napvilágot látnak, és imáikkal elkísérik életük kis és nagy eseményeit. 2011–ben a megújulásért és megszentelődésért imádkoznak a Kárpát–medence asszonyai. Ébredésért, áldásért és az Istentől elfordult emberért könyörögnek.

Pocsai Ibolya, a Kárpátaljai Nőszövetség elnöke szerint magyar népünk, nemzetünk legfájdalmasabb szenvedése éppen a szétszórtság, a feldaraboltság. Ebben a szenvedésben az egyetlen gyógyulási lehetőség a közös imádság, melyet célul tűzött ki a Kárpát–medencei nőszövetség 2005–ben. Talán akkor kapta nemzetünk legmélyebb sebét (2004. december 4.), amikor a magyar nemzet teste nem kívülről sebesült meg, hanem a pusztító kár belülről támadt. A kárpátaljai nőszövetség számára öröm, hogy ebben az évben nekik jutott az a megtisztelő feladat, hogy az idei imanap programját elkészíthessék, és a programfüzeten keresztül bemutassák annak az elszakított országrésznek az életét, szépségét, tevékenységét, ahol ugyanúgy magyar nyelven zeng az Istent dicsőítő zsoltár, magyarul hirdettetik az Isten szava, magyar ízű a testi táplálék, magyar a kultúra, a művészet és magyar a gondolkodás.


Igehirdetés

A Szamos–negyedi református templomban sokan részt vettek az ünnepi istentiszteleten, amelyen Keresztúri Erzsébet kárpátaljai származású, jelenleg amaci lelkipásztor hirdetett igét. Az Apostolok Cselekedetei 20. részének 28. versét a kárpátaljai asszonyok választották alapigéül: „Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett.” A lelkésznő kifejtette, sokan beszélnek arról, hogy fogyóban, eltűnőben van a magyarság, ennek megakadályozására sok lehetőség van, de az egyetlen biztos lehetőség az Istenbe vetett hit. A Szatmári Református Egyházmegye nőszövetségei azért gyűltek össze, hogy imádkozzanak népünk és nemzetünk megmaradásáért, hogy könyörögjenek: a gyermeket vállaló és gyermekeket nevelő szülőkért, nagyszülőkért; a konfirmándusokért, fiatalokért; az egyházunkért, lelkipásztorokért, evangelizátorokért, presbiterekért, diakónusokért, bírákért és minden gyülekezeti tagért; a népünkért és a népekért, földünkért, vizeinkért, a népek vizeiért. Az imanap megnyugvást jelentett a résztvevők számára. A közös ima megkönnyítette a lelkeket és reményt adott a holnaphoz, azt a reményt, ami erőt ad a hétköznapok küzdelmeiben.


 

Szóljon hozzá