Kezdőlap / Napi Ige / 2011 december 8.

2011 december 8.

„Ímé a lovaknak szájába zabolát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nékünk, és az ő egész testöket igazgatjuk. Ímé a hajók is, noha mily nagyok, és erős szelektől hajtatnak, mindazáltal igen kis kormánytól oda fordíttatnak, a hová a kormányos szándéka akarja.” Jakab 3,3-4
A harmadik fejezet a nyelv bűneivel foglalkozik: mondhat átkot vagy áldást valamint arra is ta nít az apostol, hogy hogyan lehet azt kordában tartani. A mai alkalomkor ennek a fejezetnek a harmadik és verseire figyeljünk oda.
Íme a lovaknak szájába zabolát vetünk, valamint ímé a hajók is…igen kis kormánytól oda fordíttatnak ahová a kormányos szándéka akarja. Ezzel a két összehasonlítással bizonyítja,hogy a valódi tökéletesség nagy része a nyelvben van, s hogy ez uralmat gyakorol. A nyelvet először a zablához, majd a hajókormánylapátjához hasonlítja. Jóllehet a ló vad állat, mégis a lovasa akarata szerint fordul,mivel meg van zabolázva, nem kevésbé képes a nyelv az ember felett uralkodni. S ugyanez ahelyzet a hajó kormánylapátjának tekintetében is, ami egy nagy járművet irányít és úrrá lesz a szelek hevességén. Jóllehet a nyelv kicsiny tag, mégis sok szerephez jut az ember életének szabályozásában.
És ez valóban így van: kicsiny szerv, de meggondolatlan és hirtelen megnyilatkozással sok kellemetlenséget tud okozni. Kordában kell tartani. Felül kell rajta kerekedni, hogy legaláb ez által se növeljük bűneink sokaságát.
Ha megszólalunk általa, akkor próbáljunk meg értéket szólni, melyen Isten jótetszése is jelen van. Ámen

Szóljon hozzá