Kezdőlap / csillagpont / Dicsekedjünk az Úrban!

Dicsekedjünk az Úrban!

Újszövetséged elfogadom – hangolt a Csillagpont Band az Ige hallgatására, a személyes bizonyságtételhez a gyülekezet is csatlakozott. Az erdélyiek köszöntésével kezdte Horváth Levente, majd Isten jelenlétének elkérésével fohászkodott azért, hogy ne csak emberi szó, hanem szívhez szóló üzenet legyen ez az igehirdetése is.

Ha már délelőtt ifj. Csomós József úgy említette az igehirdetőt, mint aki hasonlít Pálra, az apostol galátziabeliekhez irt levélből ez alkalommal a 6 rész 12-től 15-ig terjedő szakaszai alapján hangzott a lelki táplálék: „Akik testre szépek szeretnének lenni, azok kényszerítenek titeket a körülmetélkedésre; csak azért, hogy a Krisztus keresztjéért ne üldöztessenek. Mert magok a körülmetélkedettek sem tartják meg a törvényt; hanem azért akarják, hogy ti körülmetélkedjetek, hogy a ti testetekkel dicsekedjenek. Nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem megfeszíttetett a világ, és én is a világnak. Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem használ semmit, hanem az új teremtés.”

Pál dicsekszik, de egészen másképpen, mint ahogy az emberek általában szokták. Elvégeztetett, a megváltás, ehhez nem kell hozzáadni semmit. Horváth Levente nem győzte hangsúlyozni a prédikációjában azt, hogy ez személyes, az én megváltásomról van szó, Isten velem akar most beszélni! Azonban ez nem jelent különcködést, jó együtt keresztyénnek lenni.

Augusztinusz egyházatya az mondta: „Kétféle ember létezik, akiket az önszeretete irányit, a másik pedig, akiket az Isten iránti szeretet irányit az önmegvetésig.” A prédikátor folytatta a gondolatot … és az önmegbecsülésig! Ezt majd megtárgyalják odaát!

Pál egy adott ponton eljut addig a felismerésig, hogy azt teszi, amit nem akar. Őrület! A benne lakozó bűn cselekszik. Ne a bűn legyen az identitásunk! Krisztus megváltott a bűntől, a kérdés konkrét: Érdemes volt minket megmenteni? Krisztus keresztje összekötött a többi testvérrel, én is tagja vagyok Krisztus testének. Ez a mi identitásunk!

Mikor én meghalok, az lesz a nagy nap. Minden angyal ámulni fog! – mondta egy bölcs lelkész szolgatársának, aztán hozzátette. Ámulni fognak azon, hogy kicsoda az Isten báránya, hogy ezt a hitvány embert is képes volt megmenteni. Ilyen nagy ez a Jézus. Dicsekedjünk Krisztus keresztjével!

Krisztus keresztje előbb elválaszt és aztán összeköt. Először is a világ meghalt a számomra, erőt ad a kereszt arra, hogy meghúzzam a határokat. Identitásomat védi ez a határ. Másodszor én is halott lettem a világ számára. Harmadszor szabadon, önkéntesen és örömmel szolgálhatom Krisztust, segítve az elesetteket, megvetetteket, elhagyottakat, testvéreimet. A hétköznapi emberek apró tettei tartják kordában az emberiséget. Honnan az erősforrás erre az örömre? Onnan, hogy Krisztus meghalt értem és feltámadt. Ez a szolgálat ereje. Minél nagyobb a szolgálat, annál nagyobb a szeretet.

Ha Krisztus keresztjével dicsekszünk, van erőnk szolgálni. Új teremtés történik, ami azt jelenti, hogy a Krisztusban bízó hit nem marad egyedül, cselekedetei vannak. Aki vagyok, az szeretnék lenni és ez lehetséges a kereszt által! Ezzel dicsekedjünk, identitásunk megerősítésére!

Szóljon hozzá