Kezdőlap / Reformáció 500 / Csűry István püspökünk köszöntő üzenete Kolozsváron

Csűry István püspökünk köszöntő üzenete Kolozsváron

“felöltöztétek az új embert, aki Teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt.” (Kol.3,10)

A Romániai Református Egyház két egyházkerület nevében köszöntöm Magyarország Kormányának miniszterelnökét, miniszterét és kíséretüket! Köszöntöm a protestáns felekezetek mellett a velünk ünnepelő keresztyén közösségek püspökeit, elöljáróit lelkészeit, presbtereit, a közélet résztvevőit, kivétel nélkül a gyülekezet minden tagját!

Az Erdélyben és Partiumban élő protestánsok a hálaadás és önvizsgálat jegyében ünnepelik a reformáció 500. évfordulóját ma Kolozsváron, miként május 20-án Nagyváradon a Református Egységnap alkalmával a Generális Konvent egyházkerületeinek közösségében. Tesszük ezt azzal a hittel, hogy a kegyelmi ajándéknak tekinthető félévezrednyi idő után a magyar nemzet megújulásért imádkozó része -a hasonlóan szolgáló európai hívőkkel közös szolgálatban-, ébresztheti a megkeseredésében lidércnyomás alatt alvó világot, költögetheti az erkölcs és a becsület eresztékeinek meglazított állapotában szunnyadók hatalmas tömegeit. A nemzet, a keresztyénség önvédelme és a felelősségükre bízottak védelme szent ügy, amely a felismerésen túl elszánt küzdelmet kér, kíván és követel! Azokkal vagyunk együtt itt és most, és másként mi sem tehetünk, mint akik elszántságunkra mennyei választ kérünk és Isten szavában bizakodunk.

Az önvizsgálat jegyében Isten elé kell vinnünk és királyi trónusa elé kell helyeznünk a protestánsokra nem jellemző, de napjainkban igen erőteljesen kísértő aggodalmat, nevezetesen: megújulhat-e az anyaszentegyház? Hitelesen úgy ünnepelhetünk, ha előbb köreinken belüli a magunk reformációját vizsgáljuk meg. A belső szorongás és a külső lekicsinylő ítélet egyetlen lényegi üzenettel megoldható. Ez így hangzik: öltözzétek fel az új embert! Isten alkalmasnak lát bennünket, hogy a diabolikus erők által pőrére vetkőztetett életünket felruházza az új emberrel! Az első ember, “akit Isten jóra tereremtette, saját képére, azaz igazságosságra és valóságos szentségre alkotta” (H.K.6 kérdés) elvesztette ezt a jóságot. Krisztus Jézussal földre jött a második Ádám, megszületett az új ember, aki valóságos Isten is, hogy az első és döntő reformáció akkor Ővele elkezdődjön. Krisztus az új ember, aki visszahozta Isten arcát, és hozza folyamatosan közénk a meztelen és kételkedő tékozló gyermekei közé. Ameddig fel nem öltözzük a Krisztust, nincs teljes értékű új személyiség és nincs hatalmas viharok közötti küzdelemre alkalmas új identitás. Ezek hiányában nincs hiteles egyház, nincs működő ország és nincs megtartó nemzet.

A hálaadás jegyében fel kell ismernünk Isten mindeneket megelőző tettét, az általa Krisztusban végrehajtott reformot, amely mennyei minta, irgalmas vezetés és kegyelmi erő. Reformátoraink igazi szolgálata abban rejlik, hogy felismerték az elodázhatatlan alkalmat, amely Isten akaratának azonnali alkalmazását jelentette. A folyamatos reformáció, amely most elérkezett az 500. évhez ,halad előre következő századokat érintve és megtermékenyítve. Előttünk generációknak kiváltság volt az állandó reformáció hirdetése, nemzedékünknek szent feladata újra megfogalmazni az Ige üzenetét, amely megerősít bennünket, hogy mi vagyunk a Krisztusban megújított ember, “mely Teremtőjének képmására állandóan megújul.”

Az önvizsgálat és hálaadás jegyében hitvallói bátorsággal és imádságos engedelmességgel meg kell fogadnunk Isten és testvérek közösségében, hogy éljük és éltetjük Isten megismerésének, szeretetének boldogító állapotát. Mélységes hódolattal teszünk bizonyságot Krisztusról, Aki a kereszthaláltól a feltámadásán át vezeti a megújítás csodáját. Hirdetjük egész életünkben, hogy a Szentlélek velünk van és nem mi fogjuk új áldozatokkal kiérdemelni a megújított életet, hanem a bennünk és közöttünk felfedezett új föld mennyei áldással telik meg felülmúlva minden eddigi vágyat és álmot.

Ezekkel a gondolatokkal vezessen bennünket Isten ünnepeinken és hétköznapjainkon egyaránt, hogy velünk egyre többen dicsérjék és magasztalják Őt!

Csűry István

Szóljon hozzá