Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Csűry István püspök – KARÁCSONYI PÁSZTORLEVÉL

Csűry István püspök – KARÁCSONYI PÁSZTORLEVÉL

ÖRÖMÜNK TELJES LEGYEN

Kedves Testvéreim!
Sok örömtelen napot hagytunk magunk mögött. Rengetegen élnek körülöttünk – állandósult bánattal – milliónyi ok eleven sebén. Annak ellenére történik mindez, hogy Isten gondoskodik a huzamosan mellénk szegődő és életminőséget jelentő öröm folyamatos biztosításáról. Karácsonyunk olyan ünnep lehet, mely örömforrás az esztendő minden napjára. Azt csak mi gondoljuk, hogy az ünnep hivatalos velejárója a kötelező mosoly, a valahonnan előerőltetett jóság megnyilvánítása. Az igazi karácsony történelmileg Krisztus megszületése, ugyanakkor egyénileg elmaradhatatlan találkozás és közös élet Vele, mely nekünk újjászületés és mindennapi közös sors Isten egyszülött Fiával!
Nem tekinthetjük múló napjainkat úgy, mint néhány ünnepi alkalom gyorsan illanó órája kevés boldog perc-ráadással, mert Isten az első karácsonytól komolyan vette, hogy „én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig” (Mt.28,20). János szemtanú feljegyzi: „Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk: a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal. Ezt azért írjuk meg nektek, hogy örömötök teljes legyen” (1Ján.1,3-4). Íme a mindennapok örömforrása! Innen nincs többé kevés ünnep alig örömmel, és rengeteg hétköznap keserűséggel és bánattal. Az ünnepnapokat nem árnyékolhatnák be a hétköznapok, ha hittel és tudatosan hordoznánk a szüntelenül velünk való Krisztust, és követnénk szavát. Innen, nem kellene átkosnak minősített hétköznapokból mohón várni az enyhület ünnepi hangulatát, amiről jó előre tudjuk, hogy haszontalanok. Krisztusban csak ünneplő napjaink vannak, akkor is, ha azt másként minősíti, vagy nevezi a sérült világ.
Isten jelenléte biztosítja az ünnepi örömöt minden napra. Jelenlétében már nincs kényszerű mosoly, nincsenek hazug mondatok, nem lehetnek gyilkoló tettek. Isten ezért jelenik meg, ezért küldi közénk Krisztust, ezért van és marad közöttünk Szentlelkével.
Az ószövetségben az áldást ajándékozó Isten maga fogalmazta meg Áronnak (Mózes által közvetíti), hogy mi lesz a nemzet javára. Áldás lesz, ha Isten őrizetét megtapasztalja minden ember azáltal, hogy arcát ragyogtatja és odafordítja hozzájuk! Az így megjelenő Isten könyörül rajtuk és békességet ad. Karácsony áldásának előzménye az ároni áldásban van! (4.Móz.6,24-26).
Az újszövetség Isten karácsonyi tettét szintén ajándékok jelentkezésével érzékelteti. A félelmetesen sötét korszakot megtöri az égen megjelenő csillag célravezető fénnyel! Megszületett Jézus Krisztus! Megjelent Isten a betlehemi gyermekben. Megölelhető, átkarolható, ölbe vehető! Kicsinysége és törékenysége mégsem lesz gyűlölői áldozata, hanem keresztáldozatával biztosítja Isten Vele jelentkező ajándékainak kimondhatatlan értékét. Pál erről így szól: „…megjelent Isten üdvözítő kegyelme… várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését” (Tit.2,11-13). A megszületett megjelent az ember nyomorúságában, ünneptelen életében, majd megjelenik dicsőségben az állandó ünnepi korszak megnyitásával. Erre úgy készít, hogy bemutatja a valódi ajándékait, amelyek az első karácsonnyal érkeznek, és nem hervadnak meg az ünnepi fenyővel! „…megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete, nem az általunk véghezvitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által…, hogy kegyeméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek” (Tit.3,4-7).
Karácsony az alázat kezdete! Mindennapi ünnepünk mindennapi alázattal jár kéz a kézben. Az alázat folytonos találkozás és együttlét a megigazító Istennel. Ezen az úton jön velünk jósága, hogy jók legyünk, emberszeretete, hogy szeretni tudjunk. Mindezt karácsonykor ismerhetjük meg legtökéletesebben feltárulkozó csodákban.
Adjon Istenünk valamennyiünknek áldott ünnepet és ünneplő hétköznapokat jóra igazító szeretetével!

Nagyváradon, karácsony havában
a békesség kötelékében!
Csűry István
püspök

MAY OUR JOY BE FULL

Dear Sisters and Brothers in Christ,

We have had many joyless days this year, and we have also seen plenty of people around us with constant grief –– despite this, God still cares for us. May Christmas be a holiday that is a source of joy for each day of the year!
Our passing life should not be perceived as a long line of grey days which are interrupted by quickly vanishing holidays, because God provided us with a permanent source of joy at the first Christmas: “I am with you always, even unto the end of the world” (Matthew 28:20). As an eyewitness, John the Apostle recorded: “That which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us: and truly our fellowship is with the Father, and with his Son Jesus Christ. And these things write we unto you, that your joy may be full.” (1 John 1, 3-4) Indeed, this is the source of our joy for each and every day!

God’s permanent presence ensures our festive joy every day. In His presence, there is no need for reluctant smiles, and no place for lying phrases or for evil deeds. For this very reason did God become flesh and remain among us with His Holy Spirit.
Gifts from the wise men were to symbolise God’s greatest present to us: the New Testament. Furthermore, the fearful dark era is broken by the shiny guiding star! Jesus Christ is born! God was embodied in the Bethlehem Child. He can be embraced.
Paul the Apostle testified: “Looking for that blessed hope, and the glorious appearing of the great God and our Saviour Jesus Christ; Who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity…” (Titus 2: 11-13). The Child came in glory into joyless lives of human beings in misery to open a festive era.
Christmas is the beginning of humility. Daily humility is a necessity for our daily celebration. Humility is a continual encounter and a communion with God, so that we become able to love. This is the true wonder of Christmas.

May God grant us a blessed holiday in His love!

I wish you a Merry Christmas – in the bond of peace,

Advent 2018
István Csűry
bishop

BUCURIA SĂ NE FIE DEPLINĂ

Iubiți frați și surori!

Lăsăm în urma noastră multe zile lipsite de bucurii. În jurul nostru trăiesc o mulțime de oameni, foarte mulți cu o durere constantă în suflet. Aceste lucruri se întâmplă în ciuda faptului că bunul Dumnezeu are grijă de noi. Sărbătoarea Crăciunului poate deveni pentru noi o sursă continuă de bucurie pentru fiecare zi a anului.
Nu putem privi zilele trecătoare ale vieții noastre doar prin prisma momentelor festive volatile, deoarece Dumnezeu luase în serios încă de la întâiul Crăciun „… şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.” /Matei 28,20/
Martorul ocular, evanghelistul Ioan scrie: „deci ce-am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos.vŞi vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină.” /1 Ioan 1, 3-4 / Iată sursa de bucurie pentru viața de zi cu zi !
Prezența Lui Dumnezeu ne asigură bucuria festivă al fiecărei zile. În prezența Lui nu mai există zâmbete forțate, nu există declarații false mincinoase, nu pot exista fapte ucigase. De aceasta Dumnezeu ne apare, de aceea ni-l trimite pe Domnul Isus Christos între oameni, și de aceea rămâne cu noi prin Duhul Sfânt.
Noul Testament ne sugerează fapta de Crăciun a lui Dumnezeu prin apariția cadourilor. Prin acestea, epoca întunecată și înspăimîntătoare dispare prin lumina cerului, prin apariția stelei. Isus Christos s-a născut! Prin copilul din Betleem Dumnezeul este prezent între oameni. Îl putem îmbrățișa!
Apostolul Pavel ne învață astfel : „Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie,aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor, Isus Hristos.” /Tit 2, 11-13/ Cel născut a apărut în viața omului, într-o viață fără de bucurii și sărbători, și va veni cu slavă ca să deschidă o eră permanentă de sărbătoare.
Crăciunul este începutul umilinței. Sărbătoarea de fiecare zi atrage umilința fiecărei zile deoarece sărbătoarea și umilința sunt mână în mână. Prin umilință se naște comunitatea omului cu bunul Dumnezeu.
Bunătatea Domnului sosește pe această cale, ca să fim oameni buni, capabili de a ne iubii semenii. Toate acestea le putem vedea prin revelarea Dumnezeului și prin miracolele Crăciunului.
Să dea bunul Dumnezeu tuturor o sărbătoare binecuvântată acum, în preajma sărbătorilor de Crăciun, și în viața de zi cu zi!

Oradea, în luna Crăciunului,
În legătura păcii!
Csűry István
episcop

Szóljon hozzá