Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Búcsút vett szolgatársaitól Kovács Ferenc

Búcsút vett szolgatársaitól Kovács Ferenc

Kovács Ferenc szatmárhegyi lelkipásztor búcsúszolgálata és méltatása tette ünnepiessé a Szatmári Református Egyházmegye lelkipásztorainak júliusi adminisztrációs gyűlését. A fiatal lelkészek csodálattal hallgatták meg  43 szolgálati esztendő néhány élményét és a lelkipásztorok együtt adtak hálát ezekért az évekért annak, aki az életet adja és irányítja.

A gyűlés csütörtök délelőtt 10 órakor kezdődött az esperesi hivatal tanácstermében. Az igehirdetés szolgálatát Kovács Ferenc lelkipásztor végezte, aki ezzel vett búcsút szolgatársaitól, hiszen szeptembertől nyugdíjba vonul. Igehirdetésében arról a Salamon királyról beszélt, aki bölcsességével tünt ki kora királyai között. Ezt a bölcsességet a Bibia szerint nem tanulással, hanem Istentől kérve lehet elsajátítani. Istentől kapjuk a bölcsességet.

Kovács Sándor szatmári esperes, az elmúlt hónapról való beszámolója után, méltatta idős szolgatársát, aki mindig, minden körűlények között megmaradt higgadtnak és akinek bölcs tanácsai, hozzászólásai hiányozni fognak. Esperes megköszönte a kitartó munkát Kovács Ferencnek, aki 1948 augusztus 29-én látta meg a napvilágot Sülemeden. Tanulmányait Sülemeden, Zilahon és sikeres teológiai felvételi után Kolozsváron végezte. 1969-től két évig Nagyváradon, majd egy évig Szatmárnémetiben volt segédlelkész. 1972-től 8 éven át Hiripen szolgált, ahol családot alapított. 1980-tól napjainkig Szatmárhegyen végzi a lelkipásztori szolgálatot.

Kovács Ferenc visszaemlékezve, szolgatársai örömére, néhány élményét is megosztotta. Főleg az előző rendszert nem átélő fiatal kollegák hallgatták ámulattal annak a kornak a nehézségeit, amikor nem volt könnyű dolog megmaradni a keskeny úton. Elmondta, hogy mennyi problémája származott csak abból, hogy 1980-ban emlékművet állíttatott a második világháború hőseinek. Ezt az emlékművet három évvel később le is romboltatták az akkori rendszer vezetői. Kovács tiszteletes hálát adott Istennek az elmúlt 43 esztendőjért. Hálás szívvel emlékezett vissza szüleire, akik elindították ezen a pályán és tisztelettel emlékezett vissza teológiai professzoraira, principálisaira, akiktől sokat tanúlt. Továbbá elmondta, hogy nagyon sokat köszönhet feleségének, aki kitűnő, hű segítőtársa és szolgatársa mai napig.

Máthé Róbert lelkészértekezleti elnök is köszöntötte a szatmárhegyi tiszteletest, mint fiatal lelkész a tapasztaltabbat, mint Józsué Mózest vagy Timóteus Pált és sorolhatnánk a bibliai hasonlatokat. Máthé elmondta, hogy nyugdíba vonul ugyan Kovács Ferenc tiszteletes, de nem szűnik meg lelkipásztornak lenni, így annak ellenére, hogy nem parókián fog lakni, továbbra is számítanak majd szolgálataira és jelenlétére a lelkészértekezleteken.

Isten adjon számára boldog nyugdíjas éveket!

Szóljon hozzá