Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / A misszióról beszélgettek

A misszióról beszélgettek

Vinczéné Pálfi Judit, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület missziói előadója látogatott el a Szatmári Református Egyházmegye missziósaihoz. Csütörtökön, a júliusi egyházmegyei adminisztrációs gyűlés után, Nagy Erika egyházmegyei missziói előadó fogadta őt és az egyházmegye néhány lelkészével együtt beszélgettek a szolgálat feltételeiről. A látogatás célja, hogy közelebbről megismerje az egyházmegyékben folyó munkát.

Vinczéné Pálfi Judith mindenekelőtt kijelentette, hogy a szolgálat legelső feltétele az, hogy maga a lelkpásztor tartson naponta elcsendesedést az Ige mellett, ezzel felkészűlve a rákövetkező nap feladataira. Enélkűl nem lehet jól végezni a szolgálatot. A mai bürökratikus világban a lelkészre is több munka hárul és idő hiányában nem tudja végezni teljes erőbedobással azt a szolgálatot, ami fontosabb lenne. Ezért szükséges az is, hogy munkatársakat vonjanak be.

Ugyanakkor fontos a misszióban a hitelesség, mert azt az emberek megérzik, ha másként él a lelkész, mint ahogy prédikál.

A missziósok beszélgettek a szolgálat nehézségeiről és örömeiről is. Mert fontos az, hogy a lelkipásztorok el tudják panaszolni egymásnak megpróbáltatásaikat, de mégfontosabb az, hogy hálásak tudjanak maradni annak, aki elküldte őket erre a hivatásra és az örömöket is vegyék észre.

Mi is a misszió? Amikor ezt a szót halljuk, mindig az Afrikában, kanibálok között dolgozó prédikátorra gondolunk. Az is az, de mégfontosabb, hogy a körülöttünk élő emberek, betegek, magányosok, szeretetre vágyó emberek számára jutassák el az evangéliumot az elhivott szolgák. Mert erre kaptak parancsot Uruktól: elmenvén tegyenek tanítványokká minden népeket, előszöris a sajátjukat, hiszen nem véletlenűl születtek és küldettek arra a helyre, ahol éppen vannak.

Szóljon hozzá