Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Biztonság, cél, megoldás – Anyák napja Szigetlankán

Biztonság, cél, megoldás – Anyák napja Szigetlankán

Szatmár-Szigetlanka református templomában is hálát adtak Istennek az édesanyákért, nagymamákért, dédnagymamákért. A délelőtti istentiszteleten boldog gyermekek csaltak mosolyt az ünnepeltek ajkára.

Rácz Ervin szigetlankai lelkipásztor a 127. zsoltár 3. verse alapján hirdetett Igét: „Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom” Az anyaméh az Ószövetség eredeti nyelvében, a héberben ugyanazzal a szóval van jelölve, mint az irgalom. A gyermek számára ez az első biztonság, ahogyan a férj kell biztonságot nyújtson a feleség számára, és mindannyiuknak pedig a gondviselőt Isten adja átfogóan, hatványozottan a biztonságot. A gyermek így többszörös biztonságban nőhet fel. Az igehirdető kitért a Bibliában szereplő Zebedeus fiak anyukájára, aki buzgón, igaz buzgólkodva is, mindent megtett annak érdekében, hogy gyermekeik Krisztust követőek legyenek. Vajon a mai édesanyák számára ez hanyad rangú kérdés? A mi vagy az Isten álmait, terveit, céljait akarjuk, hogy teljesüljenek gyermekeink életében? – tette fel a kérdést a lelkipásztor. Az a legjobb, ha a kettő egyezik. Ugyanakkor a lelkipásztor a három golgotai kereszten levőről is beszélt, mindhárom édesanyjának volt álma a gyermekeit illetően, a két szélsőnek a középső jelentett megoldást: az egyik élt a lehetőséggel, a másik eltaszította. Így van ez ma is.

Az igehirdetést követően a gyermekek énekes, zenés, verses szolgálata következett. Rácz Enikő tiszteletes asszony a versekre készítetté fel a gyermekeket, Kovács Zsolt kiskonfirmandus zongorázott. Papp Krisztina kántornő vezetésével pedig többek között ezt is énekelték: „Mit is adjunk ma tenéked édesányánk? Tied az ének és e szép virág. A jó Isten keze védjen minden napon,. Áldása áradjon rád gazdagon.” Úgy legyen!

Szóljon hozzá