Kezdőlap / Gondolatok / Békülj meg magaddal is

Békülj meg magaddal is

“Békétlen, félelmetes világban élünk. Mintha már a prófétai szó is kétséges lenne, mely szerint: „Nincs békesség, szól Istenem, a hitetleneknek.” (Ézs 57,21)

Vajon hol keressük az okokat, hol vannak a megszabadítás eszközei? Az igehírdetések napról-napra hirdetik Istennek megigazító kegyelmét, valamint közelről mutatják be az alkalmakat, ahol az Úr el is végezte – korábban mintsem gondolnánk – a megbékéltetés művét.

Számomra a legtöbbet az önmagunkkal való megbékélés evangéliumi üzenete jelentett. Mennyire igaz: „küzdöttél Istennel és emberekkel” (1Móz 32,28), és mégsem szabadultam meg félelmeimtől, szorongásaimtól. Ennek ellenére Jézus Krisztus üzenete így hangzik: „eredj el békességgel” (Lk 7,50). A lélek ezen az úton gyógyul meg, szabadul tüneteitől, és a betegség okai megszünnek. Csodálatos csere történik, a küzdelmek között sínylődő élet, a győzelmet váró szív szorongása helyébe békesség költözik. Jézus Krisztus ajándéka ez. Igaz, hogy értelmünkkel tudjuk a félelem gyökerei: az életöröm és a belső békesség hiánya, ám ezeket megszerezni nem lehet. Ezt Valakinek meg kell teremtenie. Ezért emel fel tenyerére Isten, hogy minden eddigi csőd ellenére megmutassa a megküzdés útját és lehetőségét.
Ezt a gyógyító folyamatot Isten úgy kezdi, hogy szembesít hiányosságainkkal. Most időnk és körülményeink adottak a régen hárított gondok felszínre hozatalára.

Az ószövetség béke fogalma nemcsak jelentésében fontos számunkra, hanem a szükség felmérésében is.
Ha arról hallunk, hogy összhangot jelent, máris érzem a széthúzás rontását, a felhangok ártalmát, a tanúságtétel elnémítását.

Ha tudom, hogy a békességem (sálom) teljességet jelent, azonnal fáj a fél-legesség, szomorít az egész-telenség.

Csodálatos tudni, hogy szilárd biztonságot is jelent, de kegyetlen a napjaink emberének kínzó védettség-hiánya, és az ebből származó szeretetlenségnek a képzete.

Az igazságosság ajándékát is tartalmazza, s ha ezt is tudom, kényszerűen rettegek magam okozta igazságtalanságok miatt, és az úton-útfélen másoktól rám zúdulók miatt.

Szembesülni létünk szennyesebbik felével mindenképpen próbatétel, ám a megtisztító Krisztus akarata találkozni kíván a megtisztulás szándékával. Ebben a tüneményes egyesülésben értjük meg mit jelent a Hegyi Beszéd istenfiúságának a gondolata. „Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak.” (Mt 5,9)

Hallod elszomorodott szívű testvérem, velem együtt, hogy az Aki Isten Fia, számunkra ígéri, téged is és engem is azzá tesz.

Ha a nyomorúságodban kételkednél az Elsőszülött szavaiban, akkor gondolj arra, amint teljesedik a békesség, úgy teljesedik a fiúság reménysége is, amely nélkül nem érdemes élnünk.

Ha keresed a magad útját a béke felé, keresd az evangélium felé, minden másban csalódhatsz, egyedül ebben sohasem.

S ha az evangélium szívedig ér, akkor békében élsz, nemcsak úgy, hogy magad válsz azzá, hanem körülötted is megbékélnek, akik eddig háborúskodtak.

Csűry István püspök

Szóljon hozzá