Békességet hirdető ballagó tarisznyák

Csütörtökön ballagnak a Szatmárnémeti Református Gimnázium diákjai. Az ezt megelőző időszaknak minden évben felemelő és megható eseménye az, amikor a Szatmári Református Egyházmegye Nőszövetsége tarisznyákat készit a ballagóknak. Ez idén is megtörtént, 1997 óta immáron 25. alkalommal.  

Kedden délelőtt a gimnázium egyedi tanárijában került átadásra az idén is szívvel és szívből készített munka. A nőszövetségek nevében a tarisznyákat átadták: Nagy Erika egyházmegyei nőszövetségi elnök és Korda Ildikó egyházmegyei alelnök, valamint Bogya Kis Mária egyházkerületi elnök.

Varga Szilárd iskolalelkész a tarisznyákon található motívumokra (kenyér-bor, valamint olajágat vivő galamb) irányította a figyelmet, valamint Dávid Góliát elleni harca előtti jelenetet olvasta fel a Szentírásból, amikor a pásztortáskájába öt kövecskét helyezett el. Nagy Erika egyházmegyei nőszövetségi elnök a János evangéliuma 21. részéből olvasott Igét, a feltámadott Krisztusra irányítva a figyelmet: a diákok és a tanárok soha ne feledkezzenek meg arról, hogy élő Uruk van. Bogya Kis Mária egyházkerületi nőszövetségi elnök a békesség krisztusi gondolatával biztatott: „Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek: nem úgy adom nektek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!” (Jn 14,27) Elek Kinga aligazgatónő Bethlen Gábor gondolát hozta: „Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet.” Póti Eduárd igazgató is kifejezte örömét, hogy egy bizonytalan világban a nőszövetség elvégezte a rábízott munkát és ezáltal biztonságot is nyújtanak. Higyed Gyöngyi a jelenlevő XI-es osztályfőnökök nevében szólalt fel, ráirányítva a figyelmet a jelekre, melyek a tarisznyákról üzennek.

Tíz református gyülekezet nőszövetségi tagjai dolgoztak össze: Apa (ők állították össze a tarisznyákat), Lázári (mintát rajzoltak), Sárközújlak (ők szabták), Szatmárpálfalva, Szatmárgörbed, Szatmár-Németi, Szatmár-Kültelek, Szatmár-Láncos, Szatmár-Szamos-negyed, Szatmár-Szigetlanka, gyülekezetből, a pusztadaróci gyülekezet pedig adománnyal járult hozzá. Az egyházmegye minden nőszövetsége a tagsági díjak által hozzájárult a tarisznyák elkészítéséhez, amelynek hozzávalói elérték az ezer lejt. A nőszövetségi tagok szívből jövő szeretete megfizethetetlen.

A kézzel végzett munka pedig meghaladja a háromezer lejt. 84 tarisznya készült a ballagók számára, 27 batyu pedig a nyolcadikosokat várja.

Vélemény, hozzászólás?