Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Az év Igéje és a hónapok Igéi – 2021

Az év Igéje és a hónapok Igéi – 2021

Forrás: https://www.oeab.de/

Az év Igéje

“Legyetek irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas!” (Lk 6,36)

Január

“Sokan mondják: Bár jó napokat látnánk, és ránk ragyogna orcád világossága, Urunk!” (Zsolt 4,7)

Február

“De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben.” (Lk 10, 20)

Március

“De ő így válaszolt: Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani.” (Lk 19, 40)

Április

“Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény előtt.” (Kol 1,15)

Május

“Nyisd meg szádat a némáért, a mulandó emberek ügyéért!” (Péld 31,8)

Június

“Péter és az apostolok így válaszoltak: Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek.” (ApCsel 5, 29)

Július

“… hogy keressék az Istent, hátha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs messzire egyikünktől sem,” (ApCsel 17, 27)

Augusztus

“Uram, fordulj hozzám figyelmesen, és hallgass meg! Uram, nyisd ki a szemedet, és láss!” (2Kir 19,16a)

Szeptember

“Sokat vetettetek, de keveset hordtatok be; esztek, de nem fogtok jóllakni; isztok, de nem fogtok megrészegedni; felöltöztök, de nem fogtok megmelegedni. Aki pénzért dolgozik, mintha lyukas erszénybe rakná a pénzét.” (Hagg 1,6)

Október

“Ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk” (Zsid 10, 24)

November

Az Úr pedig irányítsa szíveteket Isten szeretetére és Krisztus állhatatosságára. (2Thessz 3,5)

December

“Ujjongj, örülj, Sion leánya, mert jövök már, és veled fogok lakni – így szól az Úr.” (Zak 2,14)

Szóljon hozzá