Kezdőlap / Ökumené / Az 1568-as tordai törvény

Az 1568-as tordai törvény

Forrás: WIKIPEDIA

Erdélyben, ezen a napon, január 13-án, az 1568-as tordai országgyűlés Európában elsőként hirdetett vallásszabadságot:„Minden helyökön az prédikátorok az evangéliumot prédikálják, hirdessék, ki-ki az ő értelme szerint, és az község, ha venni akarja, jó, ha nem penig senki kénszerítéssel ne kénszerítse […], de oly prédikátort tarthasson, az kinek tanítása ő nékie tetszik. Ezért penig senki az szuperintendensök közül, se egyebek az prédikátorokat meg ne bánthassa; ne szidalmaztassék senki az religióért senkitől […], mert a hit Istennek ajándéka…” (Hozzá kell tennünk, hogy ez a szabadság „csak” négy keresztény vallásra: a katolikus, a református, az evangélikus és azunitárius vallásra vonatkozott.)

Szóljon hozzá