Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Anyák napi körlevél – A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségeinek
[*~ alt *]

Anyák napi körlevél – A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségeinek

„Áldott az Úr, aki nem hagyott most téged rokoni támasz nélkül !Legyen híres a neve Izraelben ! Legyen ő életed megújítója, és gondviselőd öregkorodban! Hiszen menyed szülte őt, ki szeret téged, és többet ér neked hét fiúnál. Naomi pedig fogta a gyermeket, ölébe vette és ő lett a dajkája.” (Ruth 4, 14-16)

Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

  • Anyák napja közeledtével az édesanyákra, a gyülekezet asszonyaira terelődik a figyelmünk, akik családi feladatkörük mellett hűséggel vállalják a nagycsalád, a gyülekezet építésének, gondozásának szolgálatát is. Édesanyák, nagymamák, leendő anyák, szeretettel köszöntjük őket ! Köszönjük, hogy felnevelték gyermekeiket, dédelgették unokáikat és nőszövetségi szolgálatuk által sok örömet okoztak a gyülekezetünk gyermekeinek, ifjúságának, szükségben lévő, betegséggel küzdő gyülekezeti  tagoknak. Az Úr Jézus küldetésében áldásos tevékenységükkel segítették a lelkipásztor és a presbitérium munkáját.

Nagy kincset, áldást kaptak Istentől azzal, hogy életet hoztak a világra, kicsinyeikről szeretettel gondot viselhettek. Hálából Istennek szentelik életüket, maradék erejükkel szolgálni szeretnének a gyülekezet közösségében. Boldog édesanyák, boldog nagymamák ők.

          Ezt a rendkívüli boldogságot érezhette meg Naomi is, aki özvegységének, árvaságának nehéz szakaszán átjutva végül unokát ölelhetett szívére, akit az Úrtól kapott ajándékba a vigasztalás gyermekeként. De nem volt ez mindig így. Volt idő, amikor Naomi életére (a név jelentése : Én gyönyörűségem) jobban illett a másik neve : Mára (a név jelentése: keserűség). Amikor elveszíti férjét és fiait az idegen földön, úgy érzi, velük együtt a jövendőbe vetett utolsó reménysége is elveszett. Megözvegyült menyeivel már nem köti össze semmi, csak a meghalt fiak emléke. De személyes életpéldája, Istenbe vetett hite,  kedvessége és jósága mágnesként hat fiatal menyeire, akik édesanyjukként szeretik és követik őt a haza felé vezető úton. Ruth különösen ragaszkodik hozzá, elkíséri őt egészen Betlehemig, hogy támasza lehessen idős napjaiban. Ruth születendő gyermeke így számítható Naomi unokájának is. Így lehet Márából ismét Naomivá. Így változik a  keserűség igazi boldogsággá, mert Isten kezébe vette az életét és jóra fordította hűséges szolgáló leányának sorsát. Maga Ruth is az élő Isten követőjévé lesz, ezt bizonyságtételéből tudjuk meg :”Mert ahová te mégy, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg én is. Néped az én népem, és Istened az én Istenem” (Ruth 1,16). A ragaszkodás és szeretet igaz gyöngyszemei ezek a szavak.

Engedjük, hogy az Úr gyógyítsa sebeinket, hogy ez által  mindannyian Isten megvigasztalt gyermekeiként másokat erősítsünk. Miközben másokat üdítünk, megtelik a mi szívünk is Isten  üdítő, megerősítő szeretetével. Küldetésünk, hogy a mennyei Betlehem felé együtt haladva, hordozzuk egymást igaz szeretetben. Mert csak a szeretet képes anyává tenni az anyóst, és édes leánnyá a menyet.  A szeretet képes Istennek tetsző közösséggé formálni a családot és meggyógyítani az emberi kapcsolatokat. A megváltó Jézus Krisztus kínálja nekünk ezt a kincset, aki mindannyiunk jövendőjéről, üdvösségéről gondoskodik.

Boldog anyák napját kívánok a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetsége  tagjainak, minden édesanyának! Isten áldása legyen konfirmációra készülő ifjaink életén, hitvallásán és Pünkösd ünnepére készülő népünk életén!

„Áldassék neve annak,

ki tanított az első imádságra.

 

Koszorút fonok sokféle virágból,

zsoltárokat éneklek,

és fénysugarak kísérnek utamon,

mert valaki valamikor

így szólt hozzám:

„Az Úr lesz örök világosságod!”

És mióta ez a világosság vesz körül,

megtanultam másokért imádkozni,

és hálát adni az első imádságért.

Áldassék neve édesanyámnak,

aki először összekulcsolta kezem.”

            (Petrőcz Lászlóné- A lélek dallama)

  • Szeretettel értesítjük a Nőszövetségeket, hogy ebben az évben az Aradi Egyházmegyében, Kisperegen tartjuk évi konferenciánkat, 2018. július 14-én, szombaton. Találkozónk témája: Református magyar családok élete Krisztus szolgálatában.

Kérjük beküldeni a konferencia füzet számára az egyházmegyék nőszövetségi jelentéseit az elmúlt esztendőről, valamint fényképeket és írásokat a gyülekezeti nőszövetségek szolgálatáról. Beküldési határidő május 31.

Isten áldása legyen mindannyiunk életén és szolgálatán!

Szeretettel,

Bogya-Kis Mária

Egyházkerületi nőszövetségi elnök

Szóljon hozzá