Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Alázatos konfirmáló és idényzáró IGEsziget Szigetlankán

Alázatos konfirmáló és idényzáró IGEsziget Szigetlankán

Hollandiából jött haza konfirmálni egy ifjú a szigetlankai gyülekezetbe, vasárnap délelőtt tett bizonyságot hitéről. Vasárnap este pedig véget ért egy sokakat bátoritó sorozat az online térben: szünetel az IGEsziget.

Vasárnap délelőtt a Deák téren található református templomban az ifjak szolgálata után Rácz Ervin lelkipásztor, a Jézus példázatairól szóló sorozat 18. részeként, a farizeus és a vámszedő imádságáról szóló történet alapján hirdette Isten Igéjét. (Lk 18,9-14) Az önigazult farizeus imádsága elrettentő példa. Először is azért, mert imája szemtengely-ferdüléses, azaz másokhoz mérten akarja magát erényeivel tisztogatni Isten előtt. Nincs szüksége a megbocsátásra, önmagát igazolja, torzul. Végül pedig érződik, hogy semmilyen kapcsolata nincs azzal, akivel beszél, mert annak az Istennek akarja megmondani, hogy „hány óra”, aki mindent tud és mindenkit a legjobban ismer. Ezzel szemben a sokak által lebecsült vámszedő imája tele van alázattal, őszinte bűnbánattal, ezért jön ki a templomból megigazulva, felszabadulva, terhektől mentesen.

A nyári szünetben volt alkalma Szatmárnémetiben tartózkodni a családjával már évek óta Hollandiában elő Bíró Dávidnak. Amsterdam közelében él, de mégis fontosnak tartotta azt, hogy a gyökerénél tegyen vallást hitéről. Alázatosan, figyelve és sok mindent megértve egy hónapon át kapott képzést a konfirmációja előtt. A lelkipásztor a speciális konfirmációs istentiszteleten a 17. zsoltár szavaival buzdított: „Hozzád kiáltok, mert meghallgatsz, Istenem. Fordítsd felém füledet, hallgasd meg beszédemet! Tégy csodát híveddel, mert te megszabadítod azokat, akik jobbodhoz menekülnek támadóik elől. Őrizz engem, mint szemed fényét, rejts el szárnyaid árnyékába.” (Zsolt 17, 6-8) Felhívta az alázatos konfirmáló figyelmét arra, hogy ő is Isten szemefénye, értékes és egyedi ember. A messzi távolban se feledkezzen meg erről, mint ahogy arról sem, hogy hova tartozik, hol vannak a gyökerei és mindig büszkén vállalja azt, hogy ő református magyar ember, mert ez Isten ajándéka a számára. Ugyanakkor felszólította arra is, hogy keressen magának ott is egy gyülekezetet, ahol fejlődni tud lelkiekben az Ige hallgatása által. Egyébként a „rendes” konfirmáció a gyülekezetben a presbitérium és a szülők közös megegyezésével szeptember 6-án lesz. Akkor nyolc fiatal fog bizonyságot tenni.

Lájvolt a pap! – 136 online igehirdetés után szünet

„Anya 8 óra! Lájvol a pap! – hívta fel pár hónapja édesanyja figyelmét egy gyermek arra, hogy a szokásos esti igehallgatás következik. Március 16 óta rendszeresen, az utóbbi hetekben hetente háromszor, de addig minden este 20 órától a Szatmárnémeti-Szigetlanka Facebook oldalán igehirdetést hallhattak a hívek.

A Filippi levél, Eszter könyve, János evangéliuma, Mózes második könyve igehirdetés-sorozatai után a Korinthusi első levél magyarázata is véget érte. Ennek már nem volt akkora nézettsége mind a keményebb hetekben, de így is mintegy ezren néztek bele minden bejelentkezésbe.

Pál apostol Korinthusbeliekhez írott első levele sok mindenre megtanította a hallgatókat. A pártoskodás, a magunk mások fölé emelése, a hencegés, a felsőbbrendűségi érzés ma is sokakat kisért. Az ismeret az, ami sokszor felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig az, ami épít. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell fejlődni, nem kell ismeretet gyarapítani, de mindig a szeretetből kell legyen a legtöbb az életünkben, mert anélkül rombolunk, ítélkezünk, lenézünk. Legyen sok ismeretünk, bölcsességünk, kegyelmi ajándékunk, de mindig szeretetből legyen a legtöbb – erre tanit a levél, aminek a végén az Isten Igéje a feltámadás fényében is megtanit élni.

A lélek ugyan talán kész lenne folytatni a sorozatot, de 136 igehirdetés után Rácz Ervin lelkipásztor egy kis pihenőt tart ebben, s majd, ha Isten is megsegíti, ősszel folytatódik az IGEsziget. A visszajelzések tele vannak hálával, sokan kaptak erőt ezen eszköz által, és ennek egy oka van: Isten Igéje hirdettetett.

Szóljon hozzá