Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Aki nekel, az k tszer im dkozik – Advent K ltelken
[*~ alt *]

Aki nekel, az k tszer im dkozik – Advent K ltelken

Forr s: frissujsag.ro

Advent – a v rakoz s s a gy zelem id szaka, amikor gy zni kell a k s rt s, az Isten s ember k z tt akad lyk nt ll dolgok f l tt, s minden lehet s g adott, hogy forduljon r mre sz v nk aggodalma.

“Kett s llampolg rok vagyunk – a m sodik llampolg rs gunkat Krisztus adja, hiszen m sodik haz nk a mennyben van. Ahol ott vannak, akik az r kk val Istenn l vannak m r – a mennyek dics s g ben ott van Isten, ott van Krisztus, a szenth roms g helye s azok is, akik elk lt ztek ebb l a vil gb l. Mit cselekesznek ott? nekelnek. Mert aki nekel, az k tszer im dkozik. Az nek sz vb l fakad, akkor is, ha kesereg, akkor is, ha r l; nem v letlen, hogy sz vesen nekel nk – rezz k, hogy mi is adni akarunk valamit Istennek” – fogalmazott nnepi pr dik ci j ban nt. id. Fodor Lajos lelkip sztor a k ltelki reform tus templomban, aki advent els vas rnapi igehirdet s t J nos apostol Jelen sek k nyve 15. fejezet nek, az Isten igazs g r l sz l diadalmi nek els n gy vers re alapozta. “De mit is nekelnek? M zes nek t, a 90. Zsolt rt, mert M zes is mindig nekelt, a B r nynak, azaz Krisztusnak nek t; a 111., a 139., a 145. Zsolt rt – ezekben a zsolt rokban benne van mindaz, amit az ember meg l ezen a f ld n, s amit meg l, amikor tal lkozik Istennel. Nagy s hatalmas az Isten, el le nem lehet elrejt zni – minden ember tudja, minden ember rzi az erej t, azt a teremt er t, amely meg is semmis thet. Igen, benn nket is ez a hatalmas, er s Isten tartott meg, akinek hatalm ban lenni j . De Isten csod latos is – voltak s vannak csod i, m g ha a XXI. sz zad embere nem is gy rzi, s ebben a csod latosra teremtett vil gban be kell ismern nk: az ember csak apr porszem. Engedj k: haszn ljon fel Isten benn nket, hogy csodat v k legy nk az csod latos vil g ban – egy mosollyal, egy j sz val, amellyel a m sik ember fel fordulunk. S Isten nem csak er s s csod latos, de tjai igazak – az ember megsz gyen l, amikor l tja, hogy mindig Istennek van igaza; annak az Istennek, aki el bb vagy ut bb, de mindig rv nyes ti igaz t” – summ zta az igehirdet . Adventbe l pt nk, s ez nemcsak a v rakoz s, az Isten fel fordul s nagy lehet s ge, de a gy zelem is: “Els sorban nek nk nekelnek ott fent az elk lt z ttek, a sz l k, a gyermekek, a hitvest rsak – halljuk ezt az neket, s meger s d nk. Hogyan lehet nk r szesei mi is ennek a k rusnak? Gy zni kell a S t n, a k s rt s, az Isten s ember k z tt akad lyk nt ll dolgok f l tt – erre a gy zelemre h v Isten adventben, amikor lehet s g nk van Krisztus seg ts g vel gy zni; amikor minden lehet s g adott, hogy forduljon r mre sz v nk aggodalma.” Az adventi nnepi istentisztelet rvacsoraoszt ssal z rult.

Szab Kinga M ria

Szóljon hozzá