Kezdőlap / Prédikációk / Készítsétek az Úrnak útját!

Készítsétek az Úrnak útját!

“Kiáltónak szava a pusztában: Készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek meg az õ ösvényeit: Elõáll vala János, keresztelvén a pusztában és prédikálván a megtérésnek keresztségét a bûnöknek bocsánatára. És kiméne hozzá Júdeának egész tartománya és a Jeruzsálembeliek is, és megkeresztelkedének mindnyájan õ általa a Jordán vizében, bûneikrõl vallást tévén. János pedig teveszõrruhát és dereka körül bõrövet viselt vala, és sáskát és erdei mézet eszik vala.” (Márk 1, 3-6)

Keresztyén Testvéreim, ünneplő Gyülekezet!

Istennek hála, hogy ismét felcsendült a hivő, Krisztust váró, lélekből a gyönyörű adventi ének:

Drága Advent köszöntünk, Lelkünk téged epedve várt, Hajnalfényed közöttünk, Hintsen szerte aranysugárt, Jövel Adventnek királya, Néped Messiása! Jézusunk! Alázattal Fogadunk szent hódolattal.

Advent első vasárnapjával az egyházi év kezdetét veszi. Az advent szó jelentése „eljövetel” A latin „adventus Dominikifejezésből származik, ami annyit tesz: „az Úr eljövetele” A karácsonyt megelőző várakozás az eljövetelben éri el jutalmát. A zsoltáros szívében is megfogalmazódik az advent, a várakozás, amikor így könyörög: „Várom az Urat, várja az én, lelkem, és bízom az ígéretében. Várja lelkem az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt./ 130 Zsolt. 5-6/

Ez az időszak Jézus jövetelét készíti elő. Előtte sokféle útkészítő jár. Sokszor előtte jár a szenvedés, és készíti az utat, mint ahogy a szántó-vető mielőtt vet, felszántja a földet.  Életünk földjét nagyon sokszor a szenvedés szántja. Nagyon sokszor Jézus előtt jár Isten ítélete, az Igén keresztül, a megelevenített lelkiismereten keresztül. Amikor eszünkbe juttat régi dolgokat, és nyugtalanná tesz. Mindez Keresztelő János szava, az ítélő Isten szava.

Ma azt mondja az Ige: egy szó kiált a pusztában. Ez a szó az Isten szava. Mindig úgy hallgasd az Igét, hogy Isten szól hozzánk. Soha ne az embert hallgasd. Milyen kevés szóval szól Keresztelő Jánosról. Csak annyit, hogy ruhája teveszőr, bőröv, eledele sáska, erdei méz. Csak ennyi az ember. Pedig minket nagyon sokszor az ember érdekel. Ki ez, honnan jött, miért beszél?
Mikor Keresztelő Jánost megkérdezték, ki vagy te, azt mondta: kiáltó szó a pusztában. Ne törődjetek velem, nem én vagyok a fontos, az üzenet a fontos! Most próbáljuk úgy hallgatni, mint akinek nem érdekes, hogy ki beszél, csak ez az egy, hogy a lelkemhez az élő Isten beszél. Ugyanaz az Isten, akinek teremtő “legyen” szavára lett az ég és a föld.
A Biblia első lapján ezt olvassuk: “Legyen világosság, és lőn világosság.” (1Móz 1, 3). Végigolvassuk az egész Ige részen keresztül, hogy Isten szólt, és újra szólt, és így lett az egész teremtettség körülöttünk. Lehet kétségeid, vannak a felől, hogy talán nem is így lett.
Isten kétszer szólt. Az egyik a teremtő szava volt, a másik a megváltó szava. Az advent, a karácsony ennek a megváltó szónak a kezdete. Az Isten megváltó szava azzal kezdődik, amikor leszól: „Készítsétek az Úrnak Útját!” Isten második nagy mondanivalója ennek a világnak a számára a kiáltó szó, amelyik így hangzik: “Kiáltó szó a pusztában: Készítsétek az Úrnak Útját!” – ez a megváltó szó.

Néhány kérdést szeretnék feltenni az Igéből. Az egyik így hangzik, miért kiált Isten? Miért nem szól, amikor a teremtéskor csak szólt, most miért kiált? Mikor szokott az ember kiáltani? Amikor bajban van, amikor nagy veszedelemben van. Gondoljunk arra, Isten kiált, nagy veszedelem van. Az ember lelke veszedelemben van, a bűn veszedelmében. Ezért kiált Isten. Hát miféle veszedelemben vagyunk? Szeretném most megkérdezni, – hiszel a kárhozatban? És tudod, hogy azon az úton vagy? Isten kiált, mert meg akar állítani Így mondja a Biblia: “Áron is megvegyétek a jó alkalmatosságot, mert a napok gonoszok.” (Ef 5, 16). Tudod mi a legrettenetesebb a napokban? Hogy futnak! Mi a legrettenetesebb az időben? Hogy múlik, És ha most nem hallod meg Istennek a szavát, akkor elmúlik fölötted az idő. Neked is meg kell állnod testvér, Jézus azért kiált, mert látja a veszedelmet. Kiáltó szó az életed pusztájában. De hogyan kiált? Az igehirdetés szaván keresztül. De nagyon sokszor az eseményeken keresztül. Isten adhat olyan eseményeket az életedben, hogy majd meghallod. Isten olyat tud kiáltani, megvan az eszköze arra, hogy meghalljad. Lehet, hogy Isten neked is hiába szól, hiába kiált. Hova kiált bele? A pusztába! Szeretném megkérdezni, nem elég puszta még az életed, hogy meghalld a szavát? Tudod, hogy ez a világ körülötted milyen puszta? Tudod te, hogy a családi élet milyen puszta? Érted mi a lelki puszta? Ott ahol nincs víz, ott ahol nincs szeretet, nincs megértés, nincs békesség, ott nálatok otthon, ott van a puszta. Ott ahol nincs kedves szó férj és feleség között, ott, ahol csak odavágott kemény szavak hangzanak, talán veszekedő, indulatos, egymást vádoló szavak.

Jézus jövetele ezt jelenti: jön az életet mentő víz, jön az Isten szeretete, jön Jézus! Nem tudom örömüzenet-e már ez, hogy ez a megoldás? Mert látod a legrettenetesebb a belső életünk pusztája, amikor érzem azt, hogy igen-igen, nincs körülöttem szeretet, de bennem sincs már. Olyan jó volna szeretni, kedvesnek lenni. Sokszor elhatároztad már, talán egy-egy úrvacsora osztáskor, hogy más leszek, kedves leszek, mindenkihez szépen beszélek, nem haragszom senkire. És nem tudtál.

Látod az advent üzenete, a karácsony üzenete, az Isten üzenete, hogy jön Isten szeretete Jézuson át. Ne aggódj, mert Pál apostolon keresztül, adventkor, karácsonykor és életed minden napján belekiáltja Valaki a szívedbe, én veled vagyok örökkön örökké, mert,” a szeretet., soha el nem fogy”. Ámen!

Szatmárnémeti, advent havában 2013

Kovács Sándor

esperes

Szóljon hozzá