Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / A reform tus-evang likus sszetartoz st er s tette a Lankadatlanul
[*~ alt *]

A reform tus-evang likus sszetartoz st er s tette a Lankadatlanul

A Lankadatlanul harmadik r sz ben, azaz a Szatm rn meti-Szigetlankai Reform tus Egyh zk zs g ny lt biblia r j n az evang likus egyh zzal ismerkedhettek meg t zetesebben a jelenlev k.

Szerd n koraeste 6 rakor k z s nekl ssel, Papp Krisztina k ntor s Csorv si Mih ly vezet s ben kezd d tt az alkalom. R cz Ervin h zigazda lelkip sztor k sz nt tte a mintegy f lsz z jelenlev t, majd elmondta, hogy a maroknyi Szatm rn meti Luther nus-Evang likus Egyh zk zs ggel igyekeznek szorosabbra h zni a kapcsolatot, nemcsak az rt mert az 1973-as leuenbergi konkordia k sztet erre, hanem az rt mert Krisztusban egyek.

Illy s S ndor evang likus lelkip sztor mindenek el tt ut bbi k zel sz z v drasztikus l leksz mveszt s r l besz lt, ami a rom niai evang likus k z ss get illeti, sz rv nyegyh znak tekinthet . M g 1930-ban Rom ni ban majdnem 400.000-re volt tehet az evang likusok sz ma, ez a 2011-es n psz ml l s szerint 30.000-re cs kkent, a magyar evang likusok 25000-en, a sz szok pedig 5000-en vannak.

1560-ban alakult a luther nus egyh z. Az el ad a Luther-r zs t is elhozta s bemutatta, mint egyh za jelk p t. A jelenlev k hallhatt k azt, hogy mi a saj toss ga a luther nus egyh znak: templomaikban megtal lhat az olt r, a kereszt, a papi ruh k, a gyerty k, s a keresztvet st is gyakorolj k a papok. Az rvacsoratanban k l nb znek a reform tust l: az evang likus tan t s szerint a h v k tal lkoz sa az l Istennel, aki val s gosan jelen van: a megszentelt keny r s a bor Krisztus val di teste s val di v re, j llehet a keny rben s a borban semmif le fizikai v ltoz s nem t rt nik. A keny r alatt n luk ostya rtend . A biblia r n t bbsz r is elhangzott, hogy a reform tus s evang likus egyh z a leuenbergi konkordia 1973-as elfogad sa ta gynevezett sz sz ki s rasztali k z ss gben vannak egym ssal. Ezt a k z ss get s sszetartoz st er s tette a Lankadatlanul harmadik kiad sa is, a k z s rvacsoraoszt s is meglesz m g ebben az vben.

Szóljon hozzá