Kezdőlap / jegyzet / , nem! – Azaz bizony ra nem lesz meg
[*~ alt *]

, nem! – Azaz bizony ra nem lesz meg

KarryNemr g letm d jat kapott Magyarorsz gon egy fantasztikus erd lyi edz . K rolyi (merthogy G sp ron k v l is voltak rendes K rolyiak) B la, aki valaha tornatan r volt Zsil v lgy ben, olimpiai s vil gbajnok n i torn szokat nevelt. Azt n az Amerikai Egyes lt llamokba k nyszer lt t vozni, ahol v g l ism t torn szedz lehetett. Amerik nak sose volt vil gh r n i torn szcsapata. Azt n lett, mert j tt K rolyi.

Egy interj ban a k vetkez k ppen mes lte ezt el: “Az atlantai olimpi n az utols versenyz nk k vetkezett az utols szeren, a szekr nyen. M r csak az oroszokkal lltunk versenyben. Ha siker l az ugr s, s a versenyz nk legal bb 9,75 pontot kap, az amerikai csapat olimpiai bajnok. L ttam, hogy a kis Kerry Strug, akit tulajdonk ppen csak tartal knak vettem be a csapatba, s padtan, hal lra v lt arccal j n el re. Azt n nekifut, ugrik, s sszecsuklik. Kificamodott a bok ja. Az oroszok egym st lelgett k. Amerika a k perny k el tt k v dermedve b mult. Minden a kis Kerri m sodik ugr s n m lott volna. t perce volt a s r lt kisl nynak, hogy jelentkezzen az j k s rletre a zs rin l. Odarohantam Kerrihez, lbe kaptam, f lrevittem, s besz lni kezdtem hozz . “N zz a szemembe, Kerri! – mondtam neki. – Eml kszel a hossz vekre, amikor jszak ba ny l an csin ltad a gyakorlatokat, ak r tvenszer is egym s ut n? Tudod, hogy ap d, any d, s eg sz Amerika t ged n z most, s azt v rj k, hogy mi fog k vetkezni?” “Mi rt? – k rdezte a kisl ny. – Mi fog most k vetkezni?” “A m sodik ugr s” – feleltem. “Ezzel a l bbal?” – k rdezte. “Meg tudod csin lni! – mondtam. – You can do it! Meg tudod csin lni!” A kisl ny elindult. Csak egyetlen mondatot ki ltottam ut na angolul: Meg tudod csin lni! Kerri odas ntik lt az ugr shoz, hely re r ntotta s r lt bok j t, arca eltorzult a f jdalomt l. Az emberek nem hittek a szem knek, amikor nekifutott, ugrott, s meg llt, mint a c vek. Egyetlen m sodpercig llt, azt n sszeesett. De ez a m sodperc a szab lyok szerint el g volt: a gyakorlatot elfogadt k. A csarnok z gott, a zs ri megadta a sz ks ges pontsz mot, s az Amerikai Egyes lt llamok n i torn szcsapata az olimpi k t rt net ben el sz r olimpiai bajnok lett. Emberfeletti volt, amit Kerri v ghezvitt. S r lt bok val lehet lni, de az lmaink n lk l nem. – mondta. Mindketten s rtunk-” Meg tudod csin lni!

youCanDoItNek nk is van egy csod latos edz nk, Mester nk. R ad sul nem csak mondta, hanem meg is csin lta. H sv t hajnal n a sir res. legy zte a legy zhetetlennek t n t, a hal lt. Gy zelmet vett, felt madott!

Ehhez k pest az Bibli ban azt l tjuk, hogy a kishit , f l nk, tutyimutyi, majr s, mulya tan tv nyok pedig a z rt ajt m g tt kuksolnak. A sir sz ja nyitva, az ajt juk meg z rva. Micsoda paradoxon! s az igazs g, az hogy ket meg is lehet rteni. Mert m g nem tudj k az r mh rt. Amikor megtudj k, azonban kapj k a Szentlelket s b tran ki llnak J zus nev ben az evang liummal.

A mai kereszty neknek azonban semmilyen ments ge nincsen arra, hogy gy v n viselkedjenek. M rpedig mindent l tudunk f lni. F l nk a migr nsokt l, a balliber lisokt l, a homoszexu lisokt l, f ltj k a m ltunkat, de f l nk a j v t l is. S az el tt nk ll pr bat teleket elint zz nk ennyivel: h, ez gy sem fog siker lni. Mik zben van egy hal l f l tt gy zedelmesked , mindig nyertes, felt madott J zusunk.

Eg sz egyszer en el kell d nten nk azt, hogy mi alapj n m k d nk: nem, azaz bizony ra nem lesz meg! Vagy: men, azaz bizony ra meglesz. Mert meg tudod csin lni. Mert J zus MEGCSIN LTA! L ssam h t az r mm mort! Ilyen boldog, b tors gteljes, b k s h sv ti nnepet k v nok minden kedves olvas nak!

R cz Ervin

Szóljon hozzá