Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / A 2020-as év és hónapok igéi

A 2020-as év és hónapok igéi

AZ ÉV VEZÉRIGÉJE

“A fiú apja azonnal felkiáltott: Hiszek! Segíts a hitetlenségemen!” (Mk 9,24b)

Január

“Hűséges az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre.” (1Kor 1,9)

Február

„Áron vétettetek meg: ne legyetek emberek rabszolgái!”  (1.Kor 7,23)

Március

„Amit pedig nektek mondok, azt mindenkinek mondom: Vigyázzatok!” (Mk 13,37)

Április

„Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban.” (1.Kor 15,42)

Május

„Amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai.” (1.Pt 4,10)

Június

„te hallgasd meg lakóhelyedről, a mennyből, bocsáss meg, cselekedj és bánj mindenkivel tettei szerint, ahogyan megismerted a szívét, hiszen egyedül te ismered minden embernek a szívét.” (1.Kir 8,39)

Július

„Az Úr angyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta: Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted!” (1.Kir 19,7)

Augusztus

„Magasztallak téged, mert félelmetes vagy és csodálatos; csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt.” (Zsolt 139,14)

Szeptember

„Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét.” (2.Kor 5,19)

Október

“Fáradozzatok annak a városnak a jólétén, ahová fogságba vitettelek titeket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak a jólététől függ a ti jólétetek is!” (Jer 29,7)

November

„Sírva jönnek, és fohászkodnak, miközben vezetem őket; folyóvizekhez vezetem egyenes úton, amelyen nem botladoznak. Mert atyja vagyok Izráelnek: Efraim az elsőszülöttem.” (Jer 31,9)

December

“Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény hajléktalant, ha meztelen embert látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől!” (Ézs 58,7)

Forrás: www.oeab.de

Szóljon hozzá