Kezdőlap / Napi Ige / 2013. április 27.

2013. április 27.

„És Filep lemenvén Samária városába, prédikálja vala nékik a Krisztust.” ApCsel 8,5.

1. Lelki éhség.

Samária lakossága, noha nem voltak zsidók, mégis a történelem során sokkal nyitottabbnak bizonyult az Isten iránti dolgokra nézve, mint maguk a zsidók. Volt bennük egyfajta lelki éhség, ami az Isten felé terelte őket. Igaz, hogy nem mindig a legtökéletesebb módon, de ragaszkodtak a hithez a maguk módján. Bárcsak bennünk is volna ilyen lelki éhség.

2. Lelki eledel

Az Úr Isten nem hagyta őket lelki éhségükben, hanem adott nekik lelki eledelt. Maga Krisztus is prédikált Samáriában, és most Filepet is oda küldi az Úr evangéliumot hirdetni. Az Őszinte Isten-keresés nem marad válasz nélkül: Isten küldi a maga Igéjét. Ők pedig örömmel fogadták és boldog lett az életük. Mi is lehetünk ilyen boldogok, ha Isten bennünket is megszólít. Hiszen nem hagyja az Őt keresőket válasz nélkül.

3. Hamis eledel

Akkor, amikor az Isten evangéliuma terjedni kezd Samáriában, a Sátán ellentámadásba lendül, amolyan „ellen-evangélizációba”, és igyekszik hamis tudománnyal elbolondítani azokat, akik hallották az Igét. Ez a veszély minden időben fenyeget. Bennünket is, akik halljuk az Isten szavát, ezért minél gyakrabban kell azt tanulmányoznunk, nehogy áltudomány elvigyen minket, letérítsen minket a tiszta evangélium keskeny útjáról.

4. Megkeresztelkedés

Ennek ellenére mégiscsak győz a Krisztus szava és ereje, hiszen az apostoli prédikáció hatására sokan megtérnek és megkeresztelkednek. Kell nekik a Krisztushoz való tartozás alapvető formája, a megkeresztelkedés. Bennünket már megkereszteltek gyermekkorunkban, nem is emlékszünk erre, mégis ez a keresztség biztosít bennünket is afelől, hogy mi a Krisztuséi vagyunk, Ő pedig velünk marad.

5. Szentlélek

Érdekes leírása a történetnek, hogy ezek az emberek utóbb vettek Szentlelket az apostolok kézrátétele nyomán. Isten választott emberein keresztül kézrátétel által, mintegy áldásképpen érkezik Isten Szentlelke. Ma is adatik Isten Szentlelke. Meglehet, nem olyan formában, mit az apostoli korban, de munkája ma is valóságos és megfigyelhető. Nem lehet azt pénzzel megvásárolni, kierőszakolni, Isten szabadon adja azoknak, akiknek akarja, és akik hajlandóságot mutatnak befogadására.

6. Bűnbánat

Simon mágus érdekes alakja ennek a történetnek. Mégis, minden hibája és gyarló gondolkodása ellenére ő hajlandó belátni tévedését, és könyörögni bocsánatért. Sok hibánk van nekünk is. Hamar ítélkezünk mások felett, de először is nekünk kellene belátni hibáinkat, és minél hamarabb Isten bocsánatáért esedezni, hogy Ő helyes útra tereljen bennünket.

7. Befogadás

Miután mindezek az események lezajlottak Samáriában, úgy néz ki, hogy ebben a tartományban semmi sem áll útjában az evangélium terjedésének. Bárcsak közöttünk sem lenne akadálya az evangélium mindeneket megszólító és megváltoztató diadal-útjának. Legyünk befogadóak és örüljünk annak, hogy Isten nekünk is hirdeti a maga Igéjét. Éhezzük és szomjazzuk, fogadjuk örömmel az Ige szavát, ismerjük fel Krisztushoz való tartozásunkat, érezzük meg Isten Szentlelkének bennünk is elvégzett munkáját, tartsunk bűnbánatot, ha arra van szükség, és legyünk mi is a bennünk lakozó Szentlélek templomai.

Kürti Tamás,

Szatmárgörbed – Aranyosmeggyes

Szóljon hozzá