Kezdőlap / Napi Ige / 2011. október 22.

2011. október 22.

Napi igeszakasz: 1Thessz 2,13–16

„Ugyanazért mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét (a minthogy valósággal az is), a mely munkálkodik is ti bennetek, a kik hisztek.” (13. vers)

Ez a kommunikáció, melyre a modern technika lehetőséget biztosít, arról tanúskodik, hogy számunkra igen fontos az Isten beszéde. Érdekel minket, mit mond nekünk az Úr, mivel igyekszik előbbre vinni minket a hitben. Bár emberi szavak csupán, és mi csak ezekkel tudjuk magyarázni a magyarázhatatlant és érteni az érthetetlent, de számunkra is, mint egykor a Thesszalonikában élő hívő embereknek, nem emberi beszéd, hanem Isten kijelentése, ami munkálkodik bennünk. Segít higgadtnak maradni a felfokozott érzelmű érzéki világban. Eligazít, a millió lehetőséget kínáló mindennapokban. Biztonságot nyújt, amikor azt látjuk, hogy társadalmunk, felélve minden tartalékát, zuhan, mint egy rosszul tervezett repülő, a megsemmisülés felé.

Éppen ezért nem értjük azokat, akik nem így veszik Isten szavát. Zúgolódunk a sok hitetlen életű felebarátunkért. Jobb esetben igyekszünk megtenni mindent, hogy megforduljanak, visszaforduljanak a rossz irányból, megtérjenek. Ez helyes szolgálat.

De ne feledkezzünk meg szüntelenül hálát adni az Istennek, szeretteinkért, gyülekezeti tagjainkért, barátainkért, akik hisznek, akik cselekedetein a mindennapokban látszik az Isten szavának munkálkodása. Ámen.

Simon Attila

Tamásváralja

Szóljon hozzá