Kezdőlap / Napi Ige / 2011. október 21.

2011. október 21.

„a mi buzdításunk nem hitetésből van, sem nem tisztátalanságból, sem nem álnokságból: …

…Emlékezhettek ugyanis atyámfiai a mi fáradozásunkra és bajlakodásunkra: mert éjjel-nappal munkálkodva hirdettük néktek az Isten evangyéliomát, csakhogy senkit meg ne terheljünk közületek.”

1 Thessz.2,3 és 9

Egyszer, Jézus azt mondta tanítványainak: nem tudjátok minémű lélek van bennetek (Lk. 9, 54).

Ha magunk nem tudjuk, vajon más honnan tudhatná? Honnan tudják rólad, lelkészről, presbiterről vagy keresztyén emberről, hogy mit miért teszel? Miért jársz az élen, teszel többet az átlagnál, cipeled a saját bajod mellett, a gyülekezet gondját, embertársaid baját… Vajon minden, nem csak hitetés, hogy többet gondoljanak felőled? Nem csak megjátszás, tisztátalan, erkölcstelen? Nem csak álnokság, mások ellen irányuló?

Sokszor próbál a világ, vagy a gyülekezet átvilágítani minket, hogy megbizonyosodjon. És mi is ezt tesszük másokkal mert nem akarjuk, hogy rászedjenek…

Pál úgy ír, úgy üzen, hogy az emberek emlékezhessenek. Az élenjárás, mások buzdítása, tanítása fáradsággal jár, bajmolódással jár, nem könnyű, és emberileg, meg sem éri, de aki éjjel és nappal evangéliumot hirdet, és úgy munkálkodik, bizonyít.

Ne mérlegeljük, mit gondolnak rólunk, ha tesszük a jót. Tegyük feltétel nélkül Krisztusért! Ámen.

Jobb Domokos,

Ombod

 

Szóljon hozzá