Kezdőlap / Napi Ige / 2011. március 21.

2011. március 21.

„… harcolának Midián ellen, a miképen megparancsolta az Úr Mózesnek, és minden férfiút megölének. A Midián királyait is megölék, azoknak levágott népeivel egybe: Evit, Rékemet, Czúrt, Húrt, és Rebát, Midiánnak öt királyát; és Bálámot a Beór fiát is megölék fegyverrel.”

4 Móz. 31,7-8

Ha a kürt szava bizonytalan, nem tudják a harcosok mit tegyenek. Mi kell az eredményhez? Jó vezetés, cselekvőképesség, végrehajtás, egyszóval „összhang”. Mózes ráhangolódik Istenre. Hallja Isten szavát, elmondja Izrael harcosainak mit kell tenni, Izrael fiai teszik amit Mózes mond, azaz amit Isten mond, és ennek mindig, de mindig megvan a eredménye.

Igaz, hogy harcolni kell, igaz hogy néha kegyetlen küzdelmek várnak ránk de a győzelem borítékolható… Nem csak Midián s annak királyai kerülnek porba, de Bálák is Moáb királya is. Ma sem lehet ez másképp, ha mindenki teszi a dolgát. Moábnak aki Isten népének ellensége pusztulnia kell. Beigazolódik amit Bálám prófétál Báláknak…  „… királyi pálcza támad Izráelből; és általveri Moábnak oldalait,…” 4 Móz. 24,17

Mózes is akár csak Bálám megnyílt szemű ember volt, próféta, hallotta  Istennek beszédét, tudta a Magasságosnak tudományát, és a látta a Mindenhatónak látását, „leborulva, de nyitott szemekkel.” 4 Móz. 24,16

De nem csak látta és hallotta, hanem el is mondta. Így élt, leborulva, de nyitott szemekkel.

Mert csakis így lehet ráhangolódni Istenre. Hangolódj rá te is…      Ámen

Jobb Domokos,

Ombod

 

Szóljon hozzá