Kezdőlap / Napi Ige / 2011. március 19.

2011. március 19.

Olvasandó passzus: 4Móz. 29,12-40

„És megmondá Mózes Izráel fiainak mind azokat, a melyeket az Úr parancsolt vala Mózesnek.”

(40. vers)

Nagyon sokszor küszködünk azzal, hogy el kell végeznünk olyan feladatokat, amelyekkel kapcsolatosan senki nem tud pontos eligazítást adni. Az is előfordul, hogy nem úgy sikerül végrehajtani a dolgainkat, ahogy azt elvárnák tőlünk. Ilyenkor érezzük emberi képességeink és bölcsességünk végességét. Ha most a böjti időben Isten parancsolataival szembeni mulasztásainkra gondolunk, akkor még aggasztóbb a helyzetünk, pedig…

Ebben az igeszakaszban, arról olvasunk, hogy Isten pontos, sőt aprólékos utasítást ad arra nézve, hogy Izrael, hogyan kell megülje a sátoros ünnepet. Milyen csodálatos üzenet. Az Úr valóban odafigyel ránk, megtelik tartalommal a hitvallásunkból ismert kijelentés: az Ő akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le fejünkről. Mindennapi és mindenre kiterjedő feladataink helyes elvégzésének leírását megtaláljuk a Szentírásban. Isten elmondja parancsolatait Mózesnek, Mózes pedig megmondja Izrael fiainak. Isten kijelentette akaratát a Szentírásban, mi pedig el kell mondjuk az Ő népének, az egyetemes papság elve alapján, egymásnak. Mindent pontosan úgy, ahogy Ő mondta. Nem szabad kihagyni semmit, nem szabad tetszésünk szerint értelmezni és továbbadni az Úr parancsolatait. Böjtünket, ünneplésünket, mindennapi feladatainkat igyekezzünk úgy végezni, ahogy a Szentírás mércéje megszabja nekünk. Így válhatunk „sikeres” keresztyén emberekké. Ámen.

Simon Attila,

Tamásváralja

Szóljon hozzá