Kezdőlap / Református hírek / Konferencia önkéntességről és szolgálatról Nagyváradon

Konferencia önkéntességről és szolgálatról Nagyváradon

Forrás: Harangszó

Az előadássorozatot dr. Horváth Levente, a Református Mentő Misszió és a Bonus Pastor Alapítvány elnöke köszöntötte. „De kelj fel, és állj lábaidra: mert azért jelentem meg néked, hogy téged szolgává és bizonysággá rendeljelek úgy azokban, amiket láttál, mint azokban, amikre nézve meg fogok néked jelenni” – hirdette Isten igéjét Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke. Az Apostolok cselekedeteinek idézett részében Saul, vagyis Pál apostol megtéréséről van szó – a püspök szerint ma már evidenciának kell lennie, hogy az egyház megtért emberekből áll, és nem a megtérés szükségességéről kell vitázni, hanem arról, hogy milyen feladatokat ró Isten azokra, akik felé fordultak. „Minden Krisztust kereső ember tudja, hogy neki küldetése van. Ez a mi nagy-nagy lehetőségünk” – reflektált a konferencia témájára, az önzetlen segítségnyújtásra a püspök. Figyelmeztetett: nem azért kell önkéntességet vállalni, hogy önmagunkat kiteljesítsük, hanem a másik embert kell meglátni és szolgálni, mindeközben pedig szilárdan hinni abban, hogy van bennünk elég energia, elég világosság ahhoz, hogy a másiknak is jusson – hiszen a konkrét feladattal ellátó, elhívó Isten gondoskodik erről.
Különleges meghívott szólalt fel a püspök áhítata után a konferencián. Dr. Mihai Androne, a galaci Dunărea de Jos Didaktikai Egyetem lektora saját bevallása szerint ortodoxból lett református, miután filozófiai doktori disszertációjára készülve egy svájci egyetemi könyvtárban elolvasta Kálvin fő művét, A keresztény vallás rendszerét. Mint elmesélte, egy, a reformátorokról szóló könyv elolvasása után már korábban is döbbenten konstatálta, hogy nem biztos, hogy a keresztény vallás megújítói épp olyan eretnekek voltak, mint ahogyan azt az ortodoxia tartja. Jelenleg újabb doktorátusra készül, most már teológiából, mégpedig épp a reformátorokról írja dolgozatát. Androne a diakóniát és az önkéntességet is a Bibliához igen közel álló kálvini meglátáson keresztül értékeli: azt mondja, a jó cselekedetekben Isten szava válik tetté.
A nap folyamán többen is felszólaltak a diakónia és az önkéntesség kérdéseiről, köztük Lachie McLaod, a Something for Romania szeretetszolgálat vezetője, Ferenczy Zoltán he-tényegyházi lelkipásztor, Oravetz Anett teológushallgató, illetve Liptai Mihály magyarországi gyülekezeti munkatárs.
Nagy Orsolya, Krónika

Szóljon hozzá