Kezdőlap / Napi Ige / 2011. február 27.

2011. február 27.

„ Azután ezt mondta Mózesnek az Úr: Szólj Izráel fiaihoz, és mondd meg nekik, hogy csináljanak bojtokat a ruhájuk szegélyére nemzedékről-nemzedékre, és tegyenek a szegélyen levő bojtokra kék bíbor zsinórt. Arra való ez a bojt, hogy valahányszor ránéztek, emlékezzetek az Úr minden parancsolatára, teljesítsétek azokat, és ne csábítson el titeket sem a szívetek, sem a szemetek, amelyek paráznaságba vihetnek benneteket, hanem emlékezzetek, és tejesítsétek minden parancsomat, és szentek legyetek Istenetek előtt.”

4Móz. 15,37-40

Olvasandó rész: 4Móz. 15,22-41

A fenti igerészből, egy szerető, féltő, gondoskodó Atya képe rajzolódik ki, aki minden eszközt megragad annak érdekében, hogy megóvja gyermekeit a bűnbeeséstől. Isten rendelése szerint, a választott népnek egy ruhát kellett hordania, amin kék bojtok voltak, ezek az Ő törvényeit jelképezték. Az ószövetség népének összesen 613 törvénye volt, melyek átfogták Izráel népének életét a legkisebb dolgoktól, a legnagyobbakig. Amikor magukra vették ezt a különleges ruhát, úgy érezték, hogy a bojtokkal, a kék zsinórokkal és a csomókkal felöltözik nemcsak a testükre, de a lelkükre is Isten minden törvényét.

A mi dolgunkat megkönnyebbítette az Isten. Jézus Krisztus a sok törvény helyett csak kettőt adott: „Szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd felebarátodat” – benne van ebben a két törvényben mind a 613 törvény lényege és mondanivalója.

Az Úr Isten tudja, hogy mi is feledékenyek vagyunk, még ezt a két törvényt sem tudjuk igazán a szívünkbe vésni, ezért minket is szüntelen emlékeztet. Nem a ruhánkra helyezteti el a bojtokat, hanem a lelkünkre. Ilyen bojt az igehirdetés, az imádság áhítatos csendje, és hiszem, hogy ez a honlap is, amin naponta olvasható az Ő igéje. Egy ilyen kék bojt a lelkünkön valamelyik szerettünk kedves szava, vagy a konfirmációnk emléke. De figyelmeztető jelként szolgálhat egy-egy próbatétel, betegség, testi vagy lelki tövis. A legcsodálatosabb, de ugyanakkor a leggyötrelmesebb bojt a golgotai kereszt, amin Krisztus Urunk meghalt érettünk, amin átsugárzott Isten véghetetlen szeretete és bocsánata. Az Istennek megannyi eszköze van, melyeket azért használ figyelmeztetésként, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen.

Nagy szükségünk van a figyelmeztetésre, mert az ördög szüntelenül résen van, és azon munkálkodik, hogy szemünk, szívünk és sok más eszköz által elfeledtesse velünk Isten szavát, sokszor magát a létezését is. Isten azt szeretné, hogy messzebbre lássunk a saját eszünknél, és a saját szívünknél, ezért jó lenne, ha mi is megérintenénk, észrevennénk a figyelmeztető, emlékeztető bojtokat, hogy átminősüljön az életünk, hogy éljünk immár ne mi, de éljen Krisztus bennünk. Ámen.

Nagy Róbert,

Apa

Szóljon hozzá