Kezdőlap / Napi Ige / 2011. augusztus 9.

2011. augusztus 9.

Jöjj, királyom, Jézusom!

Olvasandó: János 12, 12-19

„Találván pedig Jézus egy szamarat, felüle arra, amint meg van írva: Ne félj Sionnak leánya: Ímé a te királyod jő, szamárnak vemhén ülve.”

  1. 1. Jézus jön. Krisztus közeledik, érkezik Jeruzsálembe. Ebben a cselekedetében benne van az egész Isteni kegyelem. Nem várja, hogy mi menjünk, Ő teszi meg az első lépést felénk. Ő tette meg azáltal, hogy Fiát elküldte érted. Ha haragban vagyunk valakivel, elvárjuk, hogy a kezdő lépést a másik ember tegye meg. Első üzenete az Igének, hogy Jézus közelit hozzád. Engedd, hogy meg- és rád találjon. Engedd közel magadhoz Istent és felebarátodat!
  2. 2. Királyod jön. A földi király feladata, hogy népe fölött uralkodjék, megvédje az ellenségtől, vezesse népét a harcra és győzelemre. Jézus Krisztus MÁS király. Ő a világ fölött uralkodik, aki „örök életre elválasztott sereget gyűjt” (HK 54), aki gondoskodik testedről-lelkedről, aki uralkodik „hullámok habjain”, aki úgy véd, hogy „elrejt a szárnya alá”, ezért „szívem nem fél Benned remél” (Rejts most el….)
  3. 3. Szamárnak vemhén jön. Már Salamon király idejében a szamár, mint a szegények szállítóeszköze jelenik meg. Ebben a korban a szegénység az alázatossággal volt egyenlő. Továbbá: ha egy király a meghódított városba szamárháton vonult be, az annak volt a jele, hogy a városnak megkegyelmez. Összekapcsolva a mozaikképeket, elmondhatjuk: a mi Királyunk alázatosan és kegyelmesen jön feléd. Nem akar rátörni életedre, de csendesen közeledik. Lehetőséged van Őt befogadni. Mondjuk együtt az ének szavaival: „Jöjj, királyom, Jézusom!”

Király Lajos,

Batiz

 

Szóljon hozzá