Kezdőlap / Napi Ige / 2011. augusztus 10.

2011. augusztus 10.

János 12,26a

„A ki nékem szolgál, engem kövessen”

Olvasandó János 12, 20-26

Jézus követése nem könnyű és nem áldozatmentes. Nem volt az soha és ma sem az. A tanítványait Jézus emberhalászokká teszi, a tisztességes férfinek, aki el akarta temetni előbb az apját azt válaszolja, hogy: „Hadd temessék el a halottak az ő halottaikat” (Lk 9,60). A gazdag ifjúnak mielőtt azt mondaná, hogy „jer és kövess engem” még azt is mondja, hogy: „Add el mindenedet, a mid van, és oszd el a szegényeknek” (Lk 18,22). A fenti kijelentésben sem kér kevesebbet, mint az előbb említett példákban. Csak az kövesse őt, aki néki szolgál. Jézus a Zebedeus fiak nagyra törő kérése után tisztán elmondja, hogy mit is jelent szolgálni: „a ki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok” (Mk 10,43). Mindkét esetben Jézus a diakóniai szolgálatról beszél, amelyben nincs kényszer, nem rabszolgamunka, hanem önként vállalt örömmel végezett szolgálat.

Ilyen követőket keres ma Jézus, akik nem nyűgnek vagy kötelességnek érzik követést, hanem örömmel hallgatnak az Ő szavára. Hosszasan lehetne írni, azokról a negatív példákról, amelyek arról tanúskodnak, hogy néhányan szolgálat nélkül akarják az Urat követni. Azonban hamar kiderül, hogy ez a kettő szorosan összetartozik. Kérjük hát Istent, hogy tanítson minket akarata szerinti szolgálatra és követésre:

Szeretni, szolgálni, taníts Uram!
Örömhírt szétvinni, küldj el Uram!
Sebeket kötözni, könnyeket törölni,
Igédet megélni segíts Uram!

Ámen!

Erdei-Árva István,

Szamoskóród

 

Szóljon hozzá