Kezdőlap / Napi Ige / 2011 augusztus 4.

2011 augusztus 4.

„Ha az én Atyám dolgait nem cselekszem, ne higyetek nékem…” Jn 9,37 Jn 9,31-42 ajánlott szakasz

Amikor érzik az emberek azt, hogy valakivel szemben szópárbajt veszítenek, akkor hasonló képen viselkednek, mint Jézus ellenfelei: Jézus kijelentésére nem érvekkel, hanem megkövezésével akarnak válaszolni, mivel azt istenkáromlásnak tartják. Nem először teszik ezt. Őt azonban nem lehet megfélemlíteni, hanem nyugodtan folytatja kijelentését.

Hármas érvvel igyekszik ellenfelei álláspontját megváltoztatni. Az Atyától való sok jótettre hivatkozik először. A jótettek esetében Jézus egyértelművé tette, hogy azok mögött az van, aki egyedül jó, vagyis az Isten. A második érv az Írásra, az Ószövetségre hivatkozik, amely szerint azok az emberek, akik Istentől egy jellegzetes, tőle való feladatra nyertek felhatalmazást, isteni tekintéllyel rendelkeznek. A Fiú küldetése az, amely az Atya rendelkezése alapján való harmadik érvként szólal meg. Ezekre az érvekre máskép nem is tudnak reagálni, mint azzal, hogy meg akarják kövezni.

Valóban gyakran kerülünk mi is ilyen helyzetbe: legyen szó akár az emberekkel való személyes kapcsolatainkra, vagy Istennel való kapcsolatunkra. Ha nem látjuk azt be, hogy valamiben igazuk van, vagy valamit jobban tudnak mint mi, és annyira önfejűek vagyunk, hogy csak a mi igazunkat erőltetjük, akkor nagy a valószínűsége annak, hogy tettlegességig fajulhat el a dolog. Jézus szavainak az emberek hittek, és követték őt, de ha mi nemcsak szóval, hanem rosszesetben kézzel is bántunk, akkor egyedül maradhatunk. Vigyázzunk erre, hogy ez ne következzen be. Ámen

Szóljon hozzá