Kezdőlap / Napi Ige / 2011 augusztus 2.

2011 augusztus 2.

„Más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akolból valók, azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra, és lészen egy akol és egy pásztor.” Jn. 10,16

Az előző versekben Jézus a jó pásztor voltáról szól, aki Isten választott népe körében munkálkodik. Most azonban azt mondja, hogy nemcsak ez az akol létezik és nemcsak az a nyáj van, mely az Atya választott népe, és melyet neki tanítani, vezetni kell, hanem vannak még más juhai is az aklon kívül. És ezzel Jézus meghirdeti az ígéretes, reményteljes jövőt minden nép számára. Akkor, amikor még népe tagjaival is vitában van, látja és láttatja azt a jövőt, amikor nemcsak népe, hanem minden nép vele együtt lesz. És itt nagyon tömören, de ugyanakkor világosan tudtára adja Krisztus mindenkinek, hogy Istennek a megváltói munkája nem csak egy népre redukálódik, hanem minden nép életében kiteljesedik. És ebbe én is beletartozom. Az a valaki, aki nem izraelita, aki lehet, hogy nem is a legjobb és a legvallásosabb ember a világon, nekem is van egy ilyen pásztorom, aki egy közösségben, akolban akar engem is látni a többiekkel.

Feltevődhet a kérdés mibennünk, hogy vajon Jézusnak ez a munkája sikeres lesz? Az igénk azt mondja, hogy „majd hallgatnak az én szómra.” Ez pedig arra utal, hogy bármennyire hihetetlennek és lehetetlennek tűnjön is, de ez a csodálatos együttlét létre fog jönni. Milyen nagy öröme lenne az Atyának, és mekkora áldás szállna még jobban a mi fejünkre, ha már itt ebben az életben egy közösségben lennénk Vele. Próbáljuk ezt megvalósítani életünkben. Ámen

 

Szóljon hozzá