Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Vizitáció és imaheti betekintő Kisbábonyban

Vizitáció és imaheti betekintő Kisbábonyban

Zajlik az imahét a Kisbábonyi Református Egyházközségben. Szerdán a Szatmári Református Egyházmegye Vizitációs Bizottsága is részese volt az alkalomsorozatnak.

Szerdán a kisbábonyi gyülekezetbe érkezett a Király Lajos esperes és vizitációs csapata. Nagy Erika missziói előadó, Győrbíró Sándor katekétikai előadó, Szilágyi István Róbert számvevő az imaheti istentisztelet előtt a helyi lelkésszel és a presbitériummal is érdeklődően és törődéssel beszélt.

Nagy Erika sárközújlaki lelkipásztor hirdette Isten Igéjét: Azért azt mondom nektek: „Ne aggodalmaskodjatok az életetek felől, hogy mit egyetek, és mit igyatok; se a ti testetek felől, hogy mibe öltözködjetek. Bizony több az élet az eledelnél és a test az öltözetnél. Tekintsetek az égi madarakra: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei Atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e sokkal különbek náluk? Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával meghosszabbíthatja életét egy arasszal? És miért aggodalmaskodtok az öltözet miatt? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek: nem munkálkodnak és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon dicsősége teljében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mező füvét, amely ma még van, és holnap kemencébe vetik, így öltözteti Isten, nem sokkal inkább titeket, ti kicsinyhitűek? Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: „Mit együnk?” vagy „Mit igyunk?” vagy „Mivel ruházkodjunk?” Mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja.”

A vallásórás gyermekek énekkel és versekkel örvendeztettek Kala Noémi lelkésznő vezetésével. Szavalt Apai Barbara, Apai Patrik, Balázs Vivien.

Gáti Tibor kisbábonyi lelkipásztor elmondta, hogy izgatottan várta ugyan a vizitációt, de jól esett neki a látogatás adminisztratív és nem adminisztratív jellege is. Jó volt éreznie: érdekli a megye vezetőséget hogy mi van a lelkészeikkel, s ez bátoritóan hat a további szolgálatokra.

Szóljon hozzá