Kezdőlap / Napi Ige / Visszatekint s s h laad s Dabolcon
[*~ alt *]

Visszatekint s s h laad s Dabolcon

Forr s: frissujsag.ro

“Valamikor azt mond k, a dabolci gy lekezetnek nincs m r j v je – de Isten sz ntelen l k zen hordozza ezt a maroknyi gy lekezetet.” Szil gyi Istv n R bert lelkip sztori szolg lat nak 15. vfordul j n a visszatekint s s h laad s jegy ben nnepeltek.

“Az Asr csod san m k dik” – zengett vas rnap a h vek s a kisb bonyi, halmi vend gek neke a 152 ves dabolci reform tus templomban a visszatekint s h laad , nnepi istentiszteleten abb l az alkalomb l, hogy Szil gyi Istv n R bert lelkip sztor 15 ve szolg l a Dabolci Reform tus Egyh zk zs gben – a Szatm ri Egyh zmegye m sodik legkisebb gy lekezet ben, amelynek n ll lelk sze van – s nem csak a lelkeket p ti, hanem kem nyen s makacsul, sz v ben hittel s rem nys ggel, meg nem inogva, az eg sz k z ss get is. Az Asr val ban csod san m k dik, hiszen ez a 124, javar szt id s reform tust sz ml l egyh zk zs g az ut bbi vekben olyan feladatokba fogott bele s sikeresen be is fejezett, amelyek egy j val nagyobb – s mi rt ne, m dosabb – k z ss g sz m ra is komoly kih v st jelentenek.

“J dolog dics rni az Urat, s neket mondani a te nevednek, oh Fels ges!” – nem v letlen l v lasztotta a Zsolt rok K nyv nek eme verseit nnepi igehirdet se alapgondolat ul Szil gyi Istv n R bert lelkip sztor, visszapillantva 2002 augusztus nak els vas rnapj ra, amikor el sz r hirdette Isten ig j t a Korintusbeliekhez sz l lev lb l a k l nleges, torony n lk li templom sz sz k b l az akkor m g 220 lelket sz ml l gy lekezetnek. “Visszatekint s vas rnapja ez s a h laad s : Uram, te cselekedt l. Rohan vil gunk betegs ge, hogy nem tudunk meg llni s h l t adni Istennek mindaz rt, ami van. Pedig Isten cselekszik: “Sz lt az Asr s minden lett- – cselekedett a teremt s t rt net ben, cselekedett a Golgot n, mert szeretett benn nket. M r ez okot ad a h l ra, megk sz nni, hogy cselekv Isten, aki k zen hordoz benn nket s gondot visel re nk. Ott van sz ntelen l mellett nk s nem hagy el benn nket; er t ad, hogy meg lljunk mellette, s hogy hordozni tudjuk a kereszteket. L thattuk az elm lt vekben: az Asr csod san m k dik: adott er t, kitart st, cselekedett. Mi pedig csod lkoztunk, hogy egy ilyen kicsi gy lekezet ravataloz t p t, rendbe teszi a temet t, k v lr l – bel lr l fel j tja a templomot, ezt a hatalmas p letet, villamos tja a harangot – az Isten benn nket itt Dabolcon k zen hordoz! Sokszor felvet d tt: ez a maroknyi gy lekezet hogy b rja el a feladatokat? J tt Isten s seg tett, t bbel is mint sz ks g volt s megkezd dhetett a gy lekezeti terem p t se s be is tudtuk fejezni azt.

Szóljon hozzá