Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2021. január 28.

Velünk az Isten – 2021. január 28.

Mi módon tudja ez az írásokat, holott nem tanulta? Felele pedig Jézus és monda. Az én tudományom nem az enyém, hanem azé, aki küldött engem” (János 7: 15-16).

Jézus tanítása egyszerű és mégis magasztos. Egyszerűségében mindenki megértheti, magasztosságában mindenki felfedezheti az Atya tanítását.
Jézus a zsidók legnagyobb ünnepén (a pászka ünnepén) Jeruzsálemben igyekezett együtt lenni övéivel, amely nem egyszerű testi jelenlét volt, tényleges részvétel is, hiszen az írásokat ő is magyarázta, akárcsak a rabbik és a főpapok. Sohasem rekedt meg a populizmus szintjén, a próféták figyelmeztetéseit maradék nélkül adta át, sokszor leplezte le a képmutatást, a felszínességet, mutatott rá a nép és az akkori vallási vezetőség bűnére, ha az alkalom úgy diktálta “kemény” beszédeket tartott a megjobbúlás és az újjászületés szándékával. Több helyen olvassuk, hogy ezért el akarták fogni vagy le akarták taszítani a hegyről, de amíg nem jött el az ő órája, egyszerűen “kiment közülük”.
Összesúgnak mögötte, egymástól kérdezik: Honnan van ez a “tudománya?” Csodálkoznak bölcsességén, merész kijelentésein. Gondolhatják, hogy egy zseni, akinek veleszületett tehetsége van, vagy egy olyan tanító, akinek vérében van a tanítás, de lassan ráébrednek arra, hogy ő úgy tanított “mint akinek hatalma van tanítani”
Jézus nem erre a hatalomra hivatkozik, az ő tudománya az Atyától származik, nem mond egyebet, csak azt, amit az ő Atyja is elmondott már vagy mondani akarna, de emberi nyelven, érthető (soha sem félreérthető) , világos beszédben.
Az ő szava evangélium, “életnek beszéde”, amely ma is teremteni akar: istenfélő, Istent szerető, felebarátot megbecsülő, Jézus áldozatában megtisztuló embert. Légy te ez az ember!
A te beszéded hatalom,
benne önmagamat láthatom,
sokszor megéget, másszor
az Istenhez emel.
Mondd, mindig csak mondd:
Tereád mindenkor számítok.
Ámen.
Fodor Lajos

Szóljon hozzá