Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2020. szeptember 29.

Velünk az Isten – 2020. szeptember 29.

“Amikor meghallották a filiszteusok, hogy Dávidot fölkenték Izráel királyává, fölvonultak a filiszteusok mind, hogy megkeressék Dávidot. Meghallotta ezt Dávid, és levonult a sziklavárhoz. A filiszteusok megérkeztek, és ellepték a Refáím-völgyet. Akkor megkérdezte Dávid az URat: Fölvonuljak-e a filiszteusok ellen? Kezembe adod-e őket? Az ÚR ezt felelte Dávidnak: Vonulj föl, mert kezedbe adom a filiszteusokat! Benyomult tehát Dávid Baal-Perácímba, megverte ott őket Dávid, és ezt mondta: Áttört az ÚR ellenségeimen, mint víz a gáton! Ezért nevezték el azt a helyet Baal-Perácímnak. A filiszteusok otthagyták bálványaikat, Dávid és emberei pedig összeszedték azokat.” (2Sám 5,17-21)

Dávid a karrier csúcsa felé halad (egyesít két országot, elfoglalja Jeruzsálemet), amit a filiszteusok nem néznek jó szemmel, ezért cselekvésre készek. Az ellenség tehát hadat indít ellene azt gondolván, hogy ez az Izrael harcképtelen, hiszen egyszer már térdre kényszerítették a Jezréel völgyében. Azonban ott, az a sereg Istentől elhagyott sereg volt, azonban Dávidban szabadítót rendelt népe számára az Úr. Dávid megkérdezi Istent, őszintén akarja tudni az ő akaratát, ezért tanácsát kéri. A kedvező választ megkapta, és mint pusztító ár zúdul a filiszteusokra a vereség, és Dávid fényes győzelmet arat, amit mindenki lát: Megverte Dávid a filiszteusokat! Dávid alázatosan csak ennyit mond: Áttört az Úr. Istennek adja a dicsőséget, Istené a hála, Ő győzött. Ebben az összefüggésben különös figyelmet nyer, hogy a veszedelemben a filiszteusok bálványaikat eldobálják és menekülnek. Ezek a bálványok nem tartanak meg senkit, ők vakok és süketek, nem szabadítanak meg. A bajban felesleges terhet jelentenek csupán. Egyedül az élő Isten tud megszabadítani, Őt nem kell hordozni, mert Ő hordozza az övéit. Érte nem kell harcolni, Ő harcol az övéiért újra és újra! Ámen.

Ilonczai Zsombor,
Szárazberek

Szóljon hozzá