Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2020. október 24.

Velünk az Isten – 2020. október 24.

„Jóábnak, Abísajnak és Ittajnak megparancsolta a király: Az én kedvemért bánjatok kíméletesen azzal a fiúval, Absolonnal! Hallotta az egész hadinép is, hogy mit parancsolt a király Absolon felől minden vezérének.” (2Sám 18,5)

Dávid király egy nehéz helyzetbe kerül az üldözése során.  Egy újabb harcra kerül sor. De mégis egy igen érdekes mondatra lehetünk figyelmesek, amit kiemeltem mai Igénkből. Az én fiammal, Absolonnal kíméletesen bánjatok. Dávidot tehát nem a bosszú és a düh irányítja, hanem a szeretett. Mondjuk lett volna oka haragudni fiára, hogy ezt tette vele, de mégsem teszi. Nem engedett teret a gonoszságnak, hanem a szeretetett engedte, hogy működjön benne. Ahitófel tanácsa tehát nem jött be, mert Dávid nem gyűlölte meg a fiát. De hát hogyan is tehette volna meg, hiszen fia volt.

Mindez Testvéreim mutatja számunkra, hogy a szeretet felül tud kerekedni a gyűlöleten.  A szeretet lehet erősebb, sőt még azt is lehet látni a történetből, hogy azt is lehet szeretni, aki az ember életére tört. Ennek a szeretetnek kell ma újra teret engedni. Föl kell ismerni Krisztus Jézusunk szeretetét, aki érettünk váltsághalált, hallt s harmadnapon föltámadt azért, hogy életünk legyen. Erre a szeretetre hív ma bennünket Jézus. Ennek kapcsán egy szép dicséretünk jut eszembe hadd osszam meg:

 1. Isten szívén megpihenve Forrjon szívünk egybe hát,
  Hitünk karja úgy ölelje Édes Megváltónkat át!
  Ő fejünk, mi néki tagja, Ő a fény, mi színei,
  Mi cselédek, ő a gazda, Ő miénk, övéi mi.
 2. Szeretetben összeforrva, Egy közös test tagjai,
  Tudjuk egymásért harcolva, Ha kell, vérünk ontani.
  Úgy szerette földi nyáját S halt meg értünk jó Urunk;
  Fájna néki, látva minket, Hogy szeretni nem tudunk.
 3. Nevelj minket egyességre, Mint Atyáddal egy te vagy,
  Míg eggyé lesz benned végre Minden szív az ég alatt;
  Míg Szentlelked tiszta fénye Lesz csak fényünk és napunk,
  S a világ meglátja végre, Hogy tanítványid vagyunk.

477: dicséret

Így legyen Ámen!

Kaszaniczki Csongor,

Erdőd

Szóljon hozzá